• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Goede voorbereiding voor zelfstandige nodig

01 JUNI 2015

Vandaag (1 juni) publiceerde het CBS gegevens met betrekking tot de flexibilisering van arbeidsrelaties. De publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering’ laat de ontwikkeling van de flexibilisering van arbeidsrelaties in Nederland zien. Zo blijkt dat het aantal personen met een flexibele arbeidsrelatie in 10 jaar tijd is toegenomen van 15 naar 22 procent.

Onder een flexibele arbeidsrelatie wordt verstaan een arbeidsovereenkomst die beperkt van duur is of niet voor een vast aantal overeengekomen uren is. In diezelfde periode is het aantal zzp’ers toegenomen van 8 naar 12 procent. Zo op het eerste gezicht zou je de toename van het aantal zzp’ers als positief kunnen beoordelen, want het biedt naast economische groei en innovatie ook de mogelijkheid voor bedrijven om deze zzp’ers flexibel in te zetten.

Er zijn ook wat kanttekeningen te plaatsen bij de toename van het aantal zzp’ ers. De laatste jaren is er namelijk veel sprake geweest van ‘gedwongen’ ondernemerschap als gevolg van de crisis. Werknemers die na ontslag geen baan konden vinden, zagen zich genoodzaakt om voor zichzelf te beginnen. Hoewel er genoeg voorbeeld te noemen zijn van startende ondernemers die wel geslaagd zijn, is gebleken dat een groot deel van deze groep na zekere tijd weer gestopt is met de onderneming. Ook is er soms sprake van schijnconstructies waarbij personen op papier werkzaam zijn als zelfstandige, maar feitelijk in loondienst zijn. Ook is gebleken dat een groot deel van de zelfstandigen weinig of niets regelt op het gebied van het verzekeren van het risico van arbeidsongeschiktheid. Door dit niet goed te regelen loopt niet alleen de zelfstandige risico, maar ook het sociale stelsel wordt op die manier uitgehold. Dit geldt eveneens voor het regelen van (aanvullend) pensioen. De RMU adviseert (startende) zzp’ers dan ook om dit risico onder ogen te zien en waar mogelijk actie te ondernemen om deze risico’s te ondervangen.

Joakim Rottiné is adviseur ondernemers bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een e-mail naar Joakim Rottiné: reageren@rmu.nu
Delen