• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Grote klap voor de werknemers bij IHC

10 JUNI 2015

Op 10 juni maakte de directie van Royal IHC haar plannen bekend voor de toekomst van de werven in Nederland. Deze toekomst ziet er voor veel werknemers niet goed uit; een verlies van heel veel arbeidsplaatsen ligt in het verschiet.

Net als ongetwijfeld de werknemers van IHC, zijn de gezamenlijke vakorganisaties enorm verrast door de grote en heftige ingreep die IHC voor ogen heeft. Een verlies van bijna 20 procent van de banen van alle werknemers met een IHC contract en daarnaast het vrijwel volledig mogelijk afbouwen van de flexibele schil: bij elkaar liefst 1400 arbeidsplaatsen. Voor de vakorganisaties is het zeer teleurstellend dat de directie meent zo fors in te moeten grijpen.

Natuurlijk is het bij de RMU bekend dat het in de offshore business op dit moment niet goed gaat. De RMU vraagt zich echter af of het schrappen van zoveel arbeidsplaatsen nodig is.

De komende tijd zullen de vakorganisaties samen met de ondernemingsraad, grondig kijken naar het nut en de noodzaak van deze grote ingreep. Natuurlijk is de ondernemingsraad daar als eerste verantwoordelijk voor. De vakorganisaties kijken en beoordelen mee.
Vorig jaar heeft de grootaandeelhouder van IHC in een gesprek met de vakorganisaties gezegd dat de scheepsbouw en de werkgelegenheid in de scheepsbouw van groot belang zijn. De vakorganisaties willen graag binnenkort een gesprek om te horen hoe de uitspraken gezien moeten worden.

Hoe nu verder?
Op 22 juni ontvangen de ondernemingsraad en de vakorganisaties de formele adviesaanvraag van de directie. In die adviesaanvraag staan de volledige plannen uitgewerkt. Die gaan de ondernemingsraad en de vakorganisaties kritisch beoordelen. Ook ontvangt de RMU dan een voorstel voor een sociaal plan. Dit voorstel gaan wij met onze leden bespreken en daar op een later moment met de directie over onderhandelen. Het is immers duidelijk dat voor de mensen die, vaak na vele jaren, gedwongen vertrekken een fatsoenlijk sociaal plan klaar moet liggen.

Op 1 juli staat een eerste overleg gepland tussen de vakorganisaties en directie. Daar zal vooral over de aangereikte stukken gesproken worden, maar nog niet worden onderhandeld.
Vervolgens breekt de vakantieperiode aan. Een periode waarin nauwelijks voortgang zal zijn over het adviestraject en het sociaal plan. Dat betekent dat de onzekerheid bij de werknemers over zijn/haar baan nog wel een poos gaat duren (houd er rekening mee tot na de vakantie). Dat is niet goed, maar gezien de tijd waarin de plannen bekend zijn geworden helaas onvermijdelijk.

Lees ook: 'Massa-ontslag bij scheepsbouwer IHC'. 

Melanie Blonk is jurist Collectieve Belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail naar Melanie Blonk: reageren@rmu.nu.
Delen