• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Harmoniemodel - Do it with passion

13 MEI 2019

Ergens las ik een artikel van een ondernemer die maar liefst 20 kenmerkende eigenschappen van ‘de ondernemer’ op een rijtje heeft gezet. Met toelichting. Eigenlijk was ik wel nieuwsgierig naar zijn lijstje. Vooral ook omdat we merken dat het harmoniemodel, dat ondernemers en werknemers aan elkaar verbindt binnen de RMU, soms vragen opwerpt bij ondernemers. Hen soms niet lijkt te passen. Wat is dan beter om het DNA van de ondernemer te kennen en te onderzoeken waar het harmoniemodel aansluit bij een ondernemer, maar ook waar het schuurt. En waarom dan.

Eigenschap één van het lange lijstje (wees gerust, ik ga nu geen 20 eigenschappen beschrijven) had niets met kennis, kunde, vakmanschap en dat soort belangrijke zaken te maken. Nee, vetgedrukt stond er: ‘1) Passie en gemotiveerd zijn’. Dat zegt wat van de ondernemer als mens, van zijn enthousiasme, gedrevenheid, ambitie. In de toelichting vond ik twee zinnen die bleven hangen: “Obstakels of valkuilen? Een ondernemer zoekt dan geen excuus. Met een sterke innerlijke motivatie zet een ondernemer door”. Zo kennen we de ondernemer inderdaad in onze handelsnatie. Gelijktijdig ligt hier dé uitdaging als het gaat om het harmoniemodel: wat als werknemer en werkgever tegenover elkaar staan qua belangen en de situatie van de werknemer een obstakel vormt voor de ondernemer. Hoe dan verder?

Bij de beschrijving van deze eerste eigenschap stond ook nog een quote: ‘do it with passion or not at all’. Dat is wat we als RMU met het harmoniemodel willen: we willen volledig gaan voor het harmoniemodel dat 35 jaar terug bewust als pijler en fundament van de RMU werd neergezet. Met passie willen we het harmoniemodel hanteren en steeds weer doordenken – zonder passie geldt: doe het dan helemaal niet.

"Zonder passie geldt voor het harmoniemodel: doe het dan helemaal niet"

Wat betekent dit in de praktijk? U heeft misschien gezucht bij de zinsnede hierboven ‘en steeds weer doordenken’. Kom op, geen woorden maar daden. Mouwen opstropen. OK, dat doen we, maar voor ons is het wel ‘en – en’. Èn doordenken, positioneren en legitimeren, èn in de praktijk laten zien, doen. Bijvoorbeeld als u een medewerker heeft die u om bepaalde redenen liever vandaag dan morgen ziet gaan en hij of zij een obstakel vormt op uw uitgestippelde ondernemersroute. Die medewerker, lid van de RMU, mag zijn of haar verhaal doen. Wij vragen dan wel door om het plaatje compleet te krijgen, beleving van feiten te onderscheiden, te spiegelen, te wijzen op en te ondersteunen in eigen verantwoordelijkheden als werknemer. Dat vraagt een eerlijke houding van betrokkene. En om objectiviteit van ons.

Voor u als ondernemer geldt hetzelfde. Ook uw verhaal moet een compleet verhaal worden. Met de zakelijke kant van het verhaal en de vragen die u daarbij heeft, maar ook met eerlijkheid van uw kant over de ‘zachte kant’, over uw beleving bij het geheel. Pas dan kunnen beide verhalen, het ondernemers- en werknemersverhaal, met objectieve en subjectieve kanten aan elkaar gespiegeld worden. Pas dan kan vanuit harmonie een oplossingsrichting gezocht worden.

"Samen zoeken naar een oplossingsrichting"

Hoe dan? Soms is dat simpel. Situatie helder gemaakt, een paar praktische knopen doorhakken, afspraken maken en u kunt beiden verder. Het kan ook zijn dat u er misschien samen niet uitkomt, dat er redenen zijn om afscheid te nemen. Ook daar heeft u dan een beeld bij, net als de werknemer er een beeld bij heeft. Beelden die vaak niet overeenkomen. Dat is trouwens ook niet de betekenis van harmonie. In de muziek betekent harmonie zoveel als ‘Reeks samenklanken van twee of meer tonen in een bepaalde orde’. Voor die orde gaat de RMU – met passie. Niet persé dezelfde toon, wel op elkaar afgestemd, samenklinkend èn binnen de orde van wat in de samenleving of zelfs de rechtspraak gebruikelijk is. Dat kan betekenen dat één van beiden, ondernemer of werknemer, voor zijn of haar gevoel aan het kortste eind trekt. Harmonie betekent echter niet dat de kool en de geit gespaard worden. Met (wettelijke) bepalingen gaan we niet sjoemelen – het onderste uit de kan is niet ons doel. Voor onze juristen en juridisch medewerkers geldt op dat moment: ‘Do it with passion or not at all’. Zij gaan er dus voor, ook voor u als ondernemer.

André Lagendijk
André Lagendijk is manager Communicatie & Faciliteiten bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur André Lagendijk een mail: reageren@rmu.nu.
Delen