• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Help! Mijn pensioen onder druk!

24 SEPTEMBER 2019

Een nieuw pensioenakkoord, nieuwsberichten over moeilijkheden bij pensioenfondsen. De RMU legt u uit wat er aan de hand is en wat dit mogelijk voor u kan betekenen.

Waarom dreigt er korting op de pensioenen?

Door de lage rentestand en dalende aandelenkoersen de afgelopen maanden zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen tot onder de 100% gedaald. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus gedaald van 102% naar 98%. Als gevolg hiervan dalen ook de beleidsdekkingsgraden. Pensioenfondsen die al vanaf 2015 een te lage beleidsdekkingsgraad hebben kunnen daardoor in 2020 voor de verplichting komen te staan om te korten op de pensioenen. Ook pensioenfondsen die onder de kritische dekkingsgraad komen moeten het volgende jaar korten op de pensioenen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of er voldoende geld beschikbaar is om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Onder de huidige wetgeving moeten pensioenfondsen korten op de pensioenen als hun beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) gedurende vijf opeenvolgende jaren onder de 104,2% blijft. Daarnaast moeten pensioenfondsen direct korten op de pensioenen wanneer de beleidsdekkingsgraad onder de ‘kritische dekkingsgraad’ van 94% komt.

Gaat er echt gekort worden?

De beleidsdekkingsgraad op 31 december van ieder jaar bepaalt of er op de pensioenen gekort moet worden. De minimum beleidsdekkingsgraad is in het pensioenakkoord van dit voorjaar verlaagd naar 100%. De grootste dreiging van het korten op de pensioenen leek daarmee te zijn afgekeerd. Maar de pensioenfondsen PME (Metalektro) en PMT (Metaal & Techniek) dreigen voor de vijfde opeenvolgende keer onder de minimum beleidsdekkingsgraad van 104,2% te komen. De beleidsdekkingsgraden van deze fondsen waren in augustus 2019 respectievelijk 98,5% en 99,4%. Ook de pensioenfonds PFZW (98,2%) en ABP (98,3%)zitten in de gevarenzone, maar die hebben nog wat meer tijd om zich te kunnen herstellen. Deze tijd hebben ze niet wanneer de actuele dekkingsgraad eind 2019 lager dan de kritische dekkingsgraad is. Gezien de huidige stand van de actuele dekkingsgraden (zie tabel hieronder) is de kans hierop reëel en moeten ook PFZW en ABP volgend jaar al korten op de pensioenen. Wel mag de benodigde korting op de pensioenen in dat geval over een periode van tien jaar worden uitgesmeerd.

Dekkingsgraden per 31 augustus 2019

Pensioenfonds  Actuele dekkingsgraad  Beleidsdekkingsgraad  Kritische Dekkingsgraad
ABP 88,6% 98,3% 95%
PFZW 89,8% 98,2% 94%
PME 91,5% 98,5% ± 95%
PMT 92,6% 99,4% ± 95%

 

Hoeveel wordt er gekort op het pensioen?

De korting op het pensioen hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds.

Is zo’n korting echt nodig?

Daarover zijn de meningen verdeeld. De werkelijke rendementen van pensioenfondsen zijn hoger dan de rekenrente, en de pensioenfondsen hebben voldoende geld in de kas. De Nederlandse Bank wijst er op dat pensioenfondsen zich niet rijk moeten rekenen. De rente is al jaren aan het dalen en de rendementen die in het verleden behaald zijn bieden geen enkele garantie dat die ook in de toekomst gehaald zullen worden. Vandaar dus de strenge rekenregels.

 

Bert van den Bosch
Bert van den Bosch is jurist individuele belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Bert van den Bosch een mail: reageren@rmu.nu.
Delen