• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

(Her)verkiezing leden identiteitscommissie

09 SEPTEMBER 2019

Sinds enige jaren is er een identiteitscommissie, die in stand wordt gehouden door VGS en RMU. Volgens rooster van aftreden dient er een herverkiezing van twee leden van deze commissie plaats te vinden. Hiertoe dragen de VGS en de RMU de volgende kandidaten voor aan hun leden:

  • Namens de instellingsbesturen (VGS): ds. W.A. Zondag
  • Namens het personeel (RMU): mr. C.G. van der Staaij

Tegenkandidaten

Conform artikel 6 lid 1 van het Reglement moeten (plaatsvervangende) leden worden gekozen op voorstel van het bestuur van de VGS en de RMU, waarna de instellingsbesturen en de leden van het personeel binnen vier weken na plaatsing van dit bericht tegenkandidaten kunnen voorstellen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar jschreuders@rmu.nu

Indien binnen deze termijn geen tegenkandidaten zijn gesteld, zijn de voorgestelde kandidaten gekozen.

Over de commissie

De commissie is bevoegd kennis te nemen van verzoeken van werkgevers (VGS-scholen) om identiteitsontslagen van werknemers. Meer informatie over de commissie en haar werkwijze vindt u hier. Hier vindt u ook de reglementen van de commissie, waarin de verkiezingsprocedure beschreven staat.

Bij vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen