• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Het geduld met de Participatiewet is op

19 NOVEMBER 2019

De evaluatie van de Participatiewet heeft bange vermoedens bevestigd: op zo’n beetje alle fronten schiet de wet zijn doel voorbij. In plaats van eenvoudiger is de regelgeving complexer geworden.

Het plaatje aan rechten, plichten en statussen is voor werknemers en werkgevers complex geworden. Het systeem van decentralisatie naar gemeenten zorgt voor versnippering van beleid. De financiering lijkt een soort marktwerkingseffect te bewerkstelligen. En het meest teleurstellende: veel minder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen aan het werk!

"De Participatiewet is

een mislukking om meerdere oorzaken"

De tijd is voorbij dat we in afwachting van resultaten de Participatiewet het voordeel van de twijfel kunnen geven: de wet is een mislukking om meerdere oorzaken. Maar vooral de wijze van financiering prikkelt gemeenten om vooral te investeren in kansrijkere groepen. Zo houden gemeenten geld over en voor diegenen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt wordt de kloof naar betaald werk alleen maar groter. Eén ding is duidelijk: er moet absoluut een publieke infrastructuur blijven bestaan, zoals sociale werkplaatsen, waar mensen makkelijk en veilig een werpplek kunnen krijgen. Niet om ze daar te parkeren, maar als opstap naar werk in het bedrijfsleven. En als opvangbuffer, mocht het in het bedrijfsleven niet meer lukken. Laten we als gehele samenleving, maar de overheid voorop, onze verantwoordelijkheid nemen en mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt niet de dupe laten worden van een financiering die gericht is op besparingen en decentralisatie.

"Een sociale werkplaats moet

een opstap zijn naar het bedrijfsleven

en geen parkeerplek"

Laten we niet vergeten dat werk ook een hele belangrijke sociale functie heeft. Zeker voor mensen die op afstand staan, is een werkplek de belangrijkste, vaak de enige, sociale omgeving waarin ze participeren. Ook dit is onze zorg!

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen