• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Het hoe en waarom van loonwens RMU

19 SEPTEMBER 2016

Chris Baggerman en Arne Schaddelee publiceerde onlangs een opinieartikel over de werknemer die zijn loon waard is. Chris Baggerman legt in onderstaand weblog nog even uit hoe en waarom de RMU een loonwens formuleert.

“Ik vind het opvallend dat een roep om meer loon voor werknemers door steeds meer mensen gedeeld wordt. Ook niemand minder dan de minister van Financiën deed een duit in het zakje door in het Financieel Dagblad op te roepen tot het versnellen van de groei door investeringen en hogere lonen voor de werknemers.

Ook de RMU heeft daar voor gepleit in het Reformatorisch Dagblad (zie ‘Geef werknemers meer loon’). Natuurlijk gaat de RMU hier niet rigide mee om en dient maatwerk uitgangspunt te zijn. De RMU leidt de loonruimte jaarlijks af uit de stijging van de arbeidsproductiviteit (1,7 procent) en de stijging van de inflatie (1,2 procent) gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB. Dit betekent voor 2016 een loonstijging van 2,2 procent voor de (grotere) bedrijven en de sectoren die het kunnen hebben en voor de MKB-bedrijven een verantwoorde loonontwikkeling, die past bij de economische positie waarin zij verkeren. De overige loonruimte van 0,7 procent (2,9 procent – 2,2 procent loonstijging) inzetten voor afspraken over scholing, duurzame inzetbaarheid, innovatie, continuïteit en behoud van de werkgelegenheid. Daar onderhandelen we iedere dag voor.

Scholing, duurzame inzetbaarheid, innovatie, continuiteit en behoud van werkgelegenheid. Daar onderhandelen we iedere dag voor.

Het was diezelfde minister Dijsselbloem, die in een opinieartikel van de Volkskrant vorige week een pleidooi hield om de topsalarissen bij bedrijven te beperken.

De RMU vindt dat de gemiddelde loonstijging van de directie niet hoger mag zijn dan de gemiddelde loonstijging van de werknemers. Een te grote discrepantie tussen de salarissen van de directie en de overige medewerkers is niet goed voor de cohesie in de samenleving’.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen