• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Hoe was de dankdag?

07 NOVEMBER 2019

Dankdag! Echt zo’n dag om het werk even helemaal neer te leggen, toch? Of had u geen tijd? Het is zo’n bekend begrip, dankdag voor gewas en arbeid. En natuurlijk zijn we dankbaar voor het feit dat de oogst is binnengehaald. Of stond u er niet bij stil? En natuurlijk zijn we blij dat er werk genoeg is. Of is dat voor u heel gewoon?

Zomaar een paar vragen. Of eigenlijk, niet zomaar! Misschien zijn de vragen wel confronterend, of in ieder geval herkenbaar. Want wat is eigenlijk dankbaarheid? Woordenboeken spreken over erkentelijkheid, of uiting van dank. In het dagelijks taalgebruik is bedanken een weerkerend refrein. U dankt uw collega voor zijn hulp, de klant voor zijn order, de leverancier voor het tijdig bezorgen. Maar dat zijn dankwoorden die vervliegen. Je draait je om, en het is weg.

Dankbaarheid. Dat woord vraagt om verdieping. Echte dankbaarheid, dat is dat je werkelijk van binnen verheugd bent, verbonden aan de Gever. Dankt God in alles, zegt de apostel Paulus. Nou, dat is niet zo gemakkelijk, zeker niet als alles niet voorspoedig gaat. De Heidelberger Catechismus is wat dat betreft heel nuchter, maar ook leerzaam: in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar.

Dankdag! Echt zo’n dag om het werk even neer te leggen, toch? Hoe was die dag voor u?

Peter Schalk
Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een mail: reageren@rmu.nu.
Delen