• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Hup! Meer ouderen aan het werk

03 JULI 2017

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd* als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering hebben ontvangen.

Waarom geen ouderen in dienst?

Vijftigplussers melden zich niet vaker ziek dan jongere collega’s, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer afwezig. Sommige werkgevers zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. De compensatieregeling neemt deze zorg weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Hoewel de werkgelegenheid groeit en er in veel sectoren er een personeelstekort is, blijven werkgevers terughoudend om ‘ouderen’ in dienst te nemen. Met de no-riskpolis loopt de werkgever geen risico meer als de desbetreffende werknemer ziek wordt.

Hup, aan het werk!

De RMU vindt het belangrijk dat deze groep werkzoekenden weer aan de slag kan. Niet alleen voor henzelf, maar ook doordat zij met hun ervaring van toegevoegde waarde kunnen zijn voor bedrijven. Niet in de minste plaats doordat zij hun kennis kunnen overdragen aan jongere werknemers. De RMU hoopt ook dat bedrijven door deze maatregel een drempel weggenomen zien worden en de stap nemen om ook ouderen in dienst te nemen.

* Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen