• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Identiteit nieuwe werknemers vaststellen

18 JULI 2016

In Nederland geldt al geruime tijd de plicht om je als persoon te identificeren via een geldig identiteitsbewijs. Werkgevers zijn ook verplicht de identiteit van nieuwe werknemers vast te stellen.

Dit kan door een kopie van het identiteitsbewijs van de nieuwe werknemer te maken en te beoordelen of de persoonsgegevens die op het identiteitsbewijs staan ook kloppen met de fysieke kenmerken van de persoon zelf. Verder zal er moeten worden gekeken of het document al dan niet verlopen is. Tot een geldig identiteitsbewijs wordt onder andere gerekend een Nederlands paspoort of identiteitskaart. Onbekend is vaak dat een kopie van het rijbewijs onvoldoende is om de identiteit vast te stellen omdat daar geen nationaliteit op wordt vermeld. Als werkgever dien je de kopie van het identiteitsbewijs in de (personeels)administratie te bewaren en wel voor de duur van 5 jaar nadat de werknemer uit dienst is gegaan. Als een uitzendkracht wordt ingehuurd moet het originele identiteitsbewijs ook worden gecontroleerd, maar het is niet verplicht om een kopie daarvan in de administratie te bewaren. Daarnaast dient u als werkgever werknemers in staat te stellen zich te kunnen identificeren (bij een controle van bijvoorbeeld de Inspectie SZW). Ook dient u als werkgever werknemers er op te wijzen dat ze altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich moeten hebben. Deze plicht geldt ook voor uitzendkrachten.

Delen