• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Impasse rond cao politie: wat nu?

25 SEPTEMBER 2015

Begin juli leek er eindelijk beweging te komen in de maandenlange impasse rond verschillende cao’s voor rijksambtenaren. Inmiddels is duidelijk dat het conflict rond de cao voor de politie nog steeds muurvast zit. Hoe nu verder?


Premier Rutte melde begin juli dat er een cao-akkoord is gesloten over een loonstijging voor de rijksambtenaren. De onderhandelingen lagen maandenlang stil omdat het kabinet niet meer dan 1 procent loonsverhoging wilde geven. In een cao-akkoord was sprake van een verhoging van 5,05 procent en een eenmalige extra uitkering van 500 euro. Verdere uitwerking zou plaatsvinden in de verschillende cao’s. Sindsdien zijn al verschillende cao’s voor ambtenaren tot een goed einde gebracht.

Politieconflict
Rond de cao voor de politie zit de zaak echter nog muurvast. De weken na het overkoepelende cao-akkoord vlogen tal van rekenvoorbeelden over tafel. De loonsverhoging zou voor politieagenten vooral een sigaar uit eigen doos zijn via een lagere pensioenopbouw. Anderzijds zouden veel politieagenten nu al een meer dan modaal inkomen hebben. Kortom, het conflict heeft zich verdiept.
Bovendien blijkt de onvrede veel groter dan gedacht. Door het slepende conflict heeft het onderlinge vertrouwen en de loyaliteit een forse deuk opgelopen. Om tot een oplossing te komen is daarom niet alleen een goed loonbod, maar ook herstel van vertrouwen nodig.

Hoe staan de zaken er voor? Voor de RMU zijn dit vier hoofdthema’s:

Het loonbod
Om uit het loonconflict te komen vindt de RMU het van belang om vooral te kijken naar de koopkracht van ambtenaren. Deze lijkt met het huidige aanbod van het kabinet fors hoger te worden. Niet alleen door de loonsverhoging zelf, maar ook door de lagere pensioenpremie. Op dit moment kan het kabinet zich deze loonsverhoging veroorloven. Wie let op de mondiale en Europese economische en financiële ontwikkelingen moet zich afvragen hoe lang het kabinet haar aanbod nog kan staande houden.

De RMU wijst het aanbod dus zeker niet op voorhand af en we willen het ook niet zomaar afdoen als een sigaar uit eigen doos. Uit onderzoek van de AWVN blijkt dat de laatste 9 jaar de ambtenarensalarissen helemaal niet zo uit de pas zijn gaan lopen met de salarissen in de markt. Wel is het zo dat de ambtenarensalarissen wat meer schoksgewijs stijgen.

Reorganisatie
Wat meer onrust lijkt te geven onder agenten is de kolossale reorganisatie om te komen tot een landelijke politie. Voor politieambtenaren gaat het om veel meer dan alleen het loon. Er is onvrede over de wijze waarop de reorganisatie verloopt. Ook zorgt deze voor veel onzekerheid en gaan er zaken mis. De RMU krijgt hierover verontrustende geluiden en vraagt met klem aandacht voor al deze aspecten. In een tijd waarin onze veiligheid hoge prioriteit krijgt, dienen we goed te zorgen voor de hoeders van die veiligheid.

Vrije zondagen
De RMU heeft grote moeite met het weer beperken van het aantal vrije zondagen van 26 naar 20. Dit klemt des te meer omdat deze extra zondagen vooral worden ingezet voor allerlei onnodige evenementen op zondag. 

Het vlot trekken van het conflict
De CAO onderhandelingen moeten vlotgetrokken worden, daarover is iedereen het eens. De RMU is blij dat er nu een verkenner wordt aangesteld. Eerder stelde de RMU de Amsterdamse burgemeester Van der Laan voor als mediatior. Nu echter is besloten een verkenner aan te stellen, vinden we dat een positieve ontwikkeling. Misschien is een vervolgstap, na verkenning van de standpunten en (on)mogelijkheden, alsnog de benoeming van een bemiddelaar.


Delen