• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Imtech voorlichtingsbijeenkomst schept duidelijkheid

24 AUGUSTUS 2015

Ik vond het vanmorgen verhelderend om op uitnodiging van de curatoren Imtech een personeelsbijeenkomst bij te wonen voor de medewerkers van Royal Imtech NV en Imtech Holland BV, die beiden in staat van faillissement verkeren. Duidelijk werd dat er een verkorte procedure wordt toegepast en dat de werkgever Imtech namens de werknemers van de betreffende onderdelen een aanvraag zal indienen bij het UWV voor het overnemen van de uitbetaling van het loon over augustus.

Het UWV heeft toegezegd, dat het loon dan uitbetaald zal worden binnen maximaal 3 weken nadat de aanvraag is ingediend. Met inachtneming van de opzegtermijn maximaal 6 weken wordt de arbeidsovereenkomst met deze medewerkers beëindigd op 25 september 2015 aangezien er op 14 augustus jl. een aanzegging tot ontslag heeft plaatsgevonden door de curatoren. Gedurende deze periode kunnen de brandstofkosten van de zakelijke kilometers voor de medewerkers met een leaseauto gedeclareerd worden bij het UWV. De woon-werkkilometers, met eigen auto (maximaal € 0,19 per kilometer) kunnen gedurende de periode van de opzegtermijn gedeclareerd worden bij het UWV of de kosten van het openbaar vervoer gedurende die periode. Ik vind dit essentiële informatie omdat hier tot op heden tijdens de achterban-bijeenkomsten, georganiseerd door de vakverenigingen veel vragen leven bij de mensen. Inmiddels is ook helder geworden dat het salaris van de werknemers, werkzaam bij Imtech Industrial Services B.V. en Imtech Industrie International, die beiden niet in een staat van faillissement verkeren, betaald is aangezien de bankrekening bij deze twee onderdelen weer zijn vrijgegeven door de banken.

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stur Chris Baggerman een e-mail: reageren@rmu.nu.
Delen