• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Interview met Van de Bijl & Heierman

15 JUNI 2020

Ruim 30 jaar is Van de Bijl & Heierman actief in de groene sector. De Opheusdense groenvoorziener die tevens in staat is om infrawerkzaamheden te verrichten, heeft in de afgelopen weken verschillende bedrijfsaanpassingen moeten doorvoeren.

Wat merken jullie van de corona crisis en de daarbij horende maatregelen?

Andries Heierman, directeur van v.d. Bijl & Heierman b.v.: “Ik ben dankbaar voor het feit dat de werkzaamheden in de buitenruimte nog kunnen worden uitgevoerd. Uiteraard heeft het wel gevraagd om enige aanpassingen, zoals het vervoer naar de projecten toe. In de afgelopen weken zijn er verschillende nieuwe bedrijfsvoertuigen geleverd. Met de verkoop van de huidige auto’s is gewacht, waardoor het mogelijk is om maar met maximaal drie personen in een bedrijfsauto naar de betreffende project te reizen. Daarbij wordt er niet meer in de keet of bedrijfskantine gegeten en zijn de ploegen in het bezit van desinfecterende handgel. In de kantine en in het verdere bedrijfspand zijn instructies opgehangen om regels van het RIVM na te leven. 

Juist een maand voordat de maatregelen door de overheid werden ingesteld, heeft er een interne verhuizing plaatsgevonden. De huidige kantoortuin werd hiermee opgeheven en medewerkers kregen hun eigen kantoorruimte waarin met maximaal twee personen wordt gewerkt. Dit zorgde ervoor dat juist in deze onzekere tijd minder aanpassingen noodzakelijk waren en de werkzaamheden door konden gaan. Uiteraard is het advies van de overheid in acht genomen en zijn personeelsleden, daar waar mogelijk, thuis gaan werken.”

Hoe gaan jullie om met de maatregelen en op welke wijze spelen jullie daar op in?

Martin Stufken, commercieel medewerker: “Bezoekers komen nu nauwelijks langs bij v.d. Bijl & Heierman b.v. Veel vergaderingen vinden digitaal plaats. Bijvoorbeeld via Microsoft Teams. Om ook in de toekomst zeker te zijn van voldoende opdrachten worden referentieprojecten wel bezocht. Hiervoor komen maximaal drie personen in de open lucht bij elkaar. Handen worden niet geschud, de 1,5 meter regel wordt gehanteerd en vervoer met eigen auto is een vereiste. Op deze manier kunnen we gelukkig aan alle maatregelen voldoen.”
Tot op heden heeft de inrichter van de buitenruimte nog weinig hinder gehad van het virus. Enkele medewerkers zijn ziek geweest en hadden de symptomen, maar mochten gelukkig na enkele dagen/weken hun werkzaamheden weer hervatten. De relaties van het bedrijf zijn via social media op de hoogte gesteld van de maatregelen die zijn getroffen. Op dit moment kunnen de werkzaamheden gelukkig met enige aanpassingen worden uitgevoerd.

Wat heeft de RMU voor v.d. Bijl & Heierman betekend in de afgelopen tijd?

“Zeker nu, in deze onzekere tijd, is het goed om een organisatie als de RMU bij de hand te hebben. Juist dan is het belangrijk om snel een antwoord te krijgen waardoor je als bedrijf weer verder kunt gaan met de dagelijkse werkzaamheden. Voor ons is de RMU een betrouwbare partner als het gaat om vragen op het juridische of personele vlak.”

Namens v.d. Bijl & Heierman b.v. wensen we alle bedrijven, ZZP’ers en medewerkers die op dit moment hun werkzaamheden wegens het virus niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren, veel sterkte en wijsheid toe.

Delen