• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Investeren in je belangrijkste kapitaal

17 JUNI 2019

“We zien echt een positieve verandering in je werk, je houding en in het samenwerken met collega’s. En dat in korte tijd. We zijn gewoon verbaasd. Wat leer jij van die coach? Hoe pakt die coach dat aan?” Zomaar een reactie van een werkgever op een traject dat een werknemer volgt bij RMU coaching. Coaching is daarmee geen kostenpost, maar een goede investering in het belangrijkste kapitaal van je onderneming: het personeel!

Aanleiding tot het inzetten van coaching door werkgevers kan heel divers zijn.
Een werkgever kan tegen het volgende aanlopen:

  • Een werknemer dreigt vast te lopen en werkgever wil uitval voorkomen.
  • Een werknemer functioneert niet goed.
  • De verhouding tussen leidinggevende/werkgever en werknemer verloopt niet lekker.
  • Werknemer heeft moeite met omgaan met weerstand of conflicten of veranderingen.
  • Een werknemer heeft moeite met communiceren of met samenwerken.
  • Een werknemer wil aan zijn persoonlijke ontwikkeling werken.
  • Een werknemer heeft disbalans tussen werk/privé en dit zorgt voor stagnatie in het functioneren.

Vaak wordt met werkgever en werknemer en de RMU coach besproken aan welk doel gewerkt zal worden in het coachtraject, daarover wordt een overeenkomst gesloten.

Tevens vind er met de werknemer altijd een intakegesprek plaats. Dit om elkaar nader te leren kennen en om het doel van het traject te bespreken. Maar zeker zo belangrijk om te bespreken is of er wederzijds vertrouwen in elkaar is om het coachtraject aan te gaan.

Is de basis van vertrouwen er, dan kan het coachtraject gestart worden. Er volgt daarop een coachtraject van gemiddeld 3 tot 8 sessies van een uur. Met een vast tarief van € 90,00 per uur.

Na het coachtraject vindt er altijd een terugkoppeling plaats naar de werkgever over het coachtraject en wordt het traject afgesloten met een evaluatie.

Maak kennis met RMU coaching, dan staat u er als ondernemer niet alleen voor.

Jannie van der Mark
Jannie van der Mark is juridisch medewerker Individuele Belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jannie van der Mark een mail: reageren@rmu.nu.
Delen