• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden

Inzet vakbonden en minister Opstelten over nieuwe cao ver uit elkaar

25 FEBRUARI 2015

De cao Politie is op 1 januari 2015 afgelopen. Dit betekent dat er weer gesproken moet worden tussen partijen over een nieuwe cao. Op 10 februari presenteerden de gezamenlijke vakbonden hun inzet voor de nieuwe cao Politie. Op 12 februari maakte minister Opstelten zijn inzet bekend, die hij op 16 februari verder heeft onderbouwd.

 • Een aantal belangrijke aspecten uit de inzet van de minister zijn:
 • Een loonsverhoging, maar deze is afhankelijk van de inhoud van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden.
 • Geen verhoging van toelagen. De minister is geen voorstander van het beïnvloeden van gedrag door toelagen of het verhogen daarvan.
 • Minder vrije weekenden (van 22 naar 18). De minister is van mening dat dit noodzakelijk is in het kader van de herinrichting van de organisatie. Hierdoor wordt de inzetbaarheid van werknemers vergroot en geflexibiliseerd.
 • Hoofdlijn van de inzet van de vakbonden is als volgt:
 • Een loonsverhoging van 3,3% (met een minimum van €100,- bruto per maand).
 • Een reorganisatietoelage voor de inzet van alle werknemers gedurende de ingrijpende reorganisatie, als blijk van waardering.
 • Verhoging van de Onregelmatigheidstoeslag, de Piketvergoeding en de reiskostenvergoeding.
 • Meer rust brengen in de roosters met meer zekerheid voor de werknemers.

Lees hier de volledige inzet:

Mening RMU
De RMU is van mening dat de partijen de komende tijd serieus met elkaar in gesprek moeten om tot afspraken te komen voor een nieuwe cao Politie. In onze nota arbeidsvoorwaardenbeleid hebben we onze loonwens bepaald op 1,75%. Deze loonwens is gebaseerd op de loonruimte. De loonruimte is de som van verwachte stijging van de arbeidsproductiviteit en de verwachte stijging van de consumentenprijsindex. Voor 2015 komen die samen uit op 2,5%. De overige 0,75% (2,5%-1,75%) dient te worden aangewend voor scholing , duurzame inzetbaarheid etc.
Daarnaast is de RMU van mening dat er, in lijn met het Sociaal Akkoord, afspraken moeten worden gemaakt over de reparatie van het derde WW-jaar.

De RMU pleit voor meer ruimte voor individuele keuzes in cao’s. Werknemers moet de ruimte worden geboden om binnen bepaalde kaders zelf keuzes te maken uit arbeidsvoorwaarden die het beste bij hun individuele situatie en behoefte past.
Afbraak van cao-afspraken mag niet aan de orde zijn. Modernisering is bespreekbaar, maar daarin moet wel een duidelijke balans zijn tussen de belangen van de werkgever en de werknemer.

Delen