• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Inzetten op inzetbaarheid

26 MEI 2016

Welke drive en motivatie heb je nog als je als werkloze met een grijze kuif na 200 sollicitatiebrieven nog geen baan hebt? Het RD van 19 mei 2016 geeft een inkijkje in de resultaten van een onderzoek van Randstad.

Het is ‘verwoestend’ voor je zelfvertrouwen, motivatie en energie als je zelfs nooit wordt uitgenodigd voor een gesprek. Blijkbaar hebben werkgevers nog steeds veel vooroordelen. Ouderen zijn in hun ogen duurder, vaker ziek en minder productief. Uit onderzoek blijkt dat deze vooroordelen niet kloppen. Werkgevers zijn nog steeds gebaat bij een goede mix van jongere en oudere medewerkers. De vijftiger heeft meer overzicht, mensenkennis en mentorschap. De jonge hond brengt ‘creativiteit en nieuwe inzichten aan boord’.

Kanteling
Tien jaar geleden was de meerderheid van de 50-plussers inactief op de arbeidsmarkt. Nu is dat minder dan een derde. Een groter deel van deze actieve ouderen is nu werkloos, maar de toename van het aantal werkende ouderen was vele malen groter. Voor 55-plussers zonder werk is het een schrale troost. De snelle opkomst van de oudere werknemer, na de afschaffing van de VUT en het prepensioen, is een regelrecht succesverhaal. De BV Nederland bevindt zich over enkele jaren niet in een overdadig luxe positie als het gaat om het aanbod op de arbeidsmarkt

Inzetbaarheid
Medewerkers en werkzoekenden moeten zich wel bewust dat in toenemende mate functies, kerntaken en zelfs hele bedrijven continu veranderen. Wie in zijn huidige of eventueel andere baan uptodate wil blijven, moet daar op anticiperen. Bredere inzetbaarheid maakt dat medewerkers voor hun werkgever aantrekkelijk blijven of een betere marktpositie ontwikkelen. Dat gaat niet zonder verkenning van de eigen kwaliteiten en doorontwikkeling van (verborgen) talenten en vaardigheden. Dat vraagt om onderzoek en krachtige keuzes die medewerkers moeten maken op grond van motivatie, duurzame inzetbaarheid, kwaliteiten en mogelijkheden. Daar ligt voor de werkzoekende maar ook voor personeelsbeleid een uitdaging. Het fenomeen ‘Loopbaancheck’ doet zijn opmars. Het vraagt ook investering in het menselijk kapitaal van de zaak. Daar zitten sommige ondernemers nog niet op te wachten. Maar duurzame inzetbaarheid vraagt van twee kanten inzet!

ESF-regeling
Onze overheid heeft arbeidsvitaliteit en duurzame inzetbaarheid inmiddels behoorlijk op haar financiële agenda gezet. Dat blijkt onder andere uit de ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’. Deze regeling richt zich op het op peil houden van de vitaliteit, productiviteit en motivatie van werknemers. Die regeling is bestemd voor werkgevers. Ook zij kunnen waarschijnlijk dit najaar subsidie aanvragen. Begin dit jaar bleek dat de populariteit van de regeling flink is toegenomen.

Babyboomers met pensioen
Dat heef ook alles te maken met het feit dat de naoorlogse generatie de komende jaren massaal met pensioen gaat. De geboortecijfers werden langzaam blijvend lager. De instroom van jonge werknemers vult dit gat niet voldoende. Het hiaat lijkt nog redelijk ver weg, maar is dichterbij dan we denken. Jaarlijks gaan er 250.000 mensen met pensioen en komen daarvoor 200.000 studenten, schoolverlaters (werkzoekenden) voor terug. Hoog opgeleiden zien straks hun kansen.

Check uw p&o-strategie
Een goede mix van motiveerde en vitale medewerkers is een must binnen het MBK (en breder). Dit zijn zaken die zich lenen voor P&O (meer) strategie. Het is daarbij een feit dat een goede arbeidsfeer, een prettige werkcultuur altijd motivatoren blijven voor medewerkers om fit en inzetbaar te blijven. Onderzoek eens de balans in uw personele organisatie. Denk eens na over het beeld wat u daarbij voor ogen hebt. En over het houdbaarheidsgehalte van dat beeld.

Jan Visser is adviseur ondernemers. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Visser een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen