• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Is personeel ontslaan moeilijk?

10 DECEMBER 2015

Bij ondernemers overheerst nog wel eens het misverstand dat het in ons land heel moeilijk, zo niet ondoenlijk zou zijn een werknemer te ontslaan. En dit klemt natuurlijk nog zwaarder in crisistijd.

Ontslag lastig?
Natuurlijk, ik zal niet ontkennen dat het wel eens erg lastig of duur kan zijn om een oudere werknemer die al erg lang in dienst is, om persoonlijke redenen te ontslaan. Dat heeft alles te maken met de toegenomen verantwoordelijkheid van de werkgever. Maar als het gaat om bedrijfseconomische redenen, om een reorganisatie, dan leert de ervaring dat het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV meestal geen problemen oplevert, mits de beleidsregels inzake de ontslagtaak van het UWV correct worden nageleefd.

De voorbereiding
Vaak is het de ondernemer wel duidelijk welke functies hij wil laten vervallen. Het simpele voorbeeld van het bouwbedrijf dat nauwelijks opdrachten meer binnenhaalt: waarschijnlijk zullen de meeste functies vervallen onder de bouwplaatsmedewerkers. Onderdeel van de voorbereiding is in ieder geval het bepalen hoeveel functies er moeten vervallen. Vervolgens moet, in samenwerking en overleg met de RMU-jurist, de voor het UWV benodigde bescheiden worden verzameld. We spreken dan over de cijfers van de achterliggende jaren, de lopende cijfers, de vooruitzichten (financieel en wat betreft de orderportefeuille) en, heel belangrijk, een lijst van het volledige werknemersbestand, inclusief functies en data waarop de mensen in dienst zijn getreden.

Waarmee maken we het ons moeilijk?
Als de werknemers die voor ontslag worden voorgedragen geselecteerd worden met behulp van het afspiegelingsbeginsel, dan ligt er bijna nooit een probleem. Het wordt pas lastig wanneer een ondernemer eigenlijk een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, wil behouden. Vaak heel begrijpelijk, maar de praktijk leert dat je er dan niet meer uitkomt en de kans groot is dat de ontslagvergunningen worden geweigerd.

De procedure
Met behulp van de gegevens wordt de ontslagaanvraag opgesteld. De betrokken werknemers krijgen altijd de gelegenheid om binnen een termijn van een ruime week daarop te reageren. Is de zaak daarna voor het UWV duidelijk, dan volgt er een beslissing. Vaak echter volgt er nog een tweede schriftelijke ronde. Als de regels correct worden gevolgd, zal de ontslagvergunning in de meeste gevallen probleemloos worden afgegeven. Bedenk wel: daarmee is de betrokken werknemer nog niet ontslagen. De ondernemer zal altijd, verwijzend naar de verkregen ontslagvergunning, het dienstverband met de betrokken werknemer nog moeten opzeggen (“ontslag geven”).

UWV lastig?
Inhoudelijk is de UWV-route bij bedrijfseconomisch ontslag niet zo erg lastig. Het meest in het oog springt de noodzaak van een correcte toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Daar is wel hulp bij nodig van een jurist. Het enige echt lastige van deze procedure is de duur: zes tot acht weken doet het UWV er over, en daarna volgt dan nog de opzegtermijn.

Jan Schreuders is manager dienstverlening bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een e-mail: reageren@rmu.nu

 

Delen