• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Jonge generatie wisselt werkgever in

19 DECEMBER 2014

De onderzoeksresultaten tonen verder aan dat werkgevers de komende twee jaar te maken krijgen met een flinke uittocht van jonge medewerkers. Bijna 30 procent van medewerkers jonger dan 35 jaar, verwacht in de aankomende twee jaar de huidige werkgever te verruilen voor een andere. Daar staat tegenover dat de meeste medewerkers tussen de 45 en 65 jaar denken dat ze over twee jaar nog steeds dezelfde functie hebben bij hun huidige werkgever (70 procent). Slechts 5,4 procent van de groep medewerkers tussen de 45 en 65 jaar denkt over twee jaar een andere werkgever te hebben. Ook blijkt dat oudere medewerkers iets meer dan gemiddeld bang zijn geen baan meer te hebben tegen die tijd.

Investeren in medewerkers loont
Kobe Verdonck, CEO van Raet: “Steeds meer wordt Talent Management gezien als een cruciale strategie om met mensen het verschil te maken en hierdoor succesvol te zijn in het realiseren van de organisa-tiedoelstellingen. Door de juiste mensen op een krappe arbeidsmarkt te vinden, ze te motiveren in hun werk en ze te ontwikkelen. Het gaat hier nadrukkelijk niet alleen om de jonge ‘high potentials’; het managen van talent in de organisatie heeft betrekking op alle medewerkers, die de kern van de organisatie vormen.”

“Het oprekken van de AOW-leeftijd en de versobering van de pensioenopbouw zorgen ervoor dat medewerkers langer blijven doorwerken. Het blijven investeren in de groep oudere medewerkers wordt steeds belangrijker om als werkgever te kunnen blijven anticiperen op marktontwikkelingen en om werknemers zo uit te rusten dat ze hun werk goed kunnen doen. Uiteindelijk zorgt deze investering voor een betere performance van de medewerkers én de organisatie. Opleiding is een mogelijkheid die op dit punt nog te weinig wordt ingezet.”

Visie RMU
De slag om de jongere medewerker is nog niet gestreden denkt Business Compleet. Dat blijkt duidelijk uit de onderzoeksgegevens. RMU ondernemers denkt ook dat veel kleine en middelgrote ondernemers de focus de afgelopen jaren teveel hebben gelegd op de flexibele schil. Om minder constant met zware loonkosten te zitten, werd het vast personeelsbestand in veel gevallen afgebouwd tot 80 of soms zelfs 75 procent. Pieken in de werkdruk en grote opdrachten werden vaak ingevuld met flexwerkers en ZZP-ers. Zo ontstond er dus meer een verbinding op projectbasis. Jongeren medewerkers zien deze optie. Dit gevoegd bij het feit dat de uitstroom van de oudere generatie de komende jaren verder doorgaat. Goed opgeleide jongeren zijn zich daarvan bewust. Ze voelen zich (on)bewust weer sterker in de markt staan. Het P&O-beleid van veel bedrijven heeft in veel gevallen ook niet adequaat gereageerd op deze ontwikkelingen. Als we verder daarbij bedenken dat de vooroordelen ten opzichte van de oudere medewerker nog maar net aan het kenteren zijn, dan verklaart dat veel. Organisaties kunnen niet zonder een mix van jongere en oudere getalenteerde medewerkers.

Bron: Business Compleet

Jan Visser is adviseur ondernemers. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail naar Jan Visser: reageren@rmu.nu
Delen