• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Jongeren weten RMU te vinden

22 MEI 2014

Sinds begin 2013 schreef de RMU exact 558 jongeren in als lid. Dat is 41 procent van het totaal aantal nieuwe leden dat in die periode werd ingeschreven. Van een aflopende trend is gelukkig helemaal geen sprake. Toch blijft aanwas van jongeren natuurlijk belangrijk voor de RMU. Daarom gaan we de komende periode nog meer inzetten op het binden en inschrijven van jongeren. Met een speciale tour.

Een misverstand zit soms in een klein hoekje. Op een vraag tijdens de ALV van de RMU liet Peter Schalk weten dat we steeds meer moeite moeten doen om jongeren te interesseren. Het RD kopte de volgende morgen ‘RMU heeft moeite om jongeren te trekken’. Een verontrustende kop die vraagt om uitleg.

Schrijft de RMU minder jongeren in als lid?
Nee, daarin is geen trend zichtbaar. Eerder blijkt er sprake van schommeling. In 2006 was het percentage nieuwe leden tot 30 jaar het laagst: 29 procent. In 2008 was er een piek van 55 procent. De andere jaren schommelde het percentage tussen de 41 en 51 procent.

Onderstaand de exacte aantallen:

Nieuwe leden tot 30 jaar    
2013 - heden   41%
2012   42%
2011   46%
2010   51%
2009   47%
2008   55%
2007   46%
2006   29%
2005   50%
2004   53%


Is er dan niets aan de hand met jongeren?
Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. We merken dat jongeren betrokken zijn. Ze zijn zich ervan bewust dat ze als christen niet neutraal in de samenleving kunnen staan. Bij die bewustwording haakt de RMU graag aan. Anderzijds binden jongeren zich minder snel aan een organisatie. Ze voelen zich niet allereerst betrokken bij de vertrouwde organisaties en contouren die we de reformatorische zuil noemen, maar meer bij lossere en informelere netwerken waarin ze zich bewegen. Daar is niets mis mee, maar voor de RMU is dat natuurlijk lastig. De RMU heeft immers leden nodig om te kunnen bestaan. 

Wat gaat de RMU daaraan doen?
We blijven ons inzetten voor de vele jongeren die al lid zijn. Overigens zijn zij niet lid als jongere, maar als verpleegster, chauffeur of leerkracht. En vanuit die professie zijn ze vol overtuiging RMU-lid.

Er zijn ook nog een heleboel jongeren geen lid van de RMU. Solidariteit is voor de RMU een belangrijk begrip, maar spreekt hen minder aan. Zij draaien mee in een individualistische samenleving waarin zelfontplooiing en zelfredzaamheid belangrijk is. De RMU zal dus extra haar best moeten doen om de meerwaarde voor hen duidelijk te maken. Jongeren willen daarom antwoord op de vraag ‘wat levert het mij persoonlijk op?’.

We gaan extra inzetten op het bereiken van juist deze jongeren. Zo werken we aan het opzetten van een spannende jongerentour. Bij deze tour verschijnt ook een speciaal tourboek voor jongeren. Hierin komen aansprekende verhalen waarmee we jongeren aan het denken willen zetten over hun werk.

Arne Schaddelee is manager communicatie bij de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Arne Schaddelee (reageren@rmu.nu) of laat hieronder een bericht achter. 
Delen