• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Kabinet laat eenverdieners in de kou staan

15 JUNI 2017

De regering wil de forse belastingdruk voor eenverdieners niet verder aanpakken. Dat schrijft minister Dijsselbloem (Financiën) in zijn reactie op de oproep van de Eerste Kamer om de belastingverschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners te verkleinen.

  • Bekijk hieronder de bijdrage Peter Schalk in de uitzending van Family7.

Het kabinet erkent in de brief dat het verschil in belastingdruk het gevolg is van het bevorderen van de emancipatie en de arbeidsparticipatie. Daarmee wil de regering de economische zelfstandigheid van niet-werkenden stimuleren.

Het is winst dat eindelijk het probleem erkend wordt, maar het is beschamend dat de regering het grote verschil in belastingdruk niet wil aanpakken uit ideologische overwegingen. De drang en dwang om iedereen de arbeidsmarkt op te jagen, doet geen recht aan de keuzevrijheid van mensen. Binnen het gezin moet de keuze gemaakt kunnen worden op welke wijze zorg en arbeid worden verdeeld. Het is onrechtvaardig dat de keuze voor het eenverdienerschap zwaar wordt afgerekend.

De enige maatregel die het kabinet heeft genomen, is het verlagen van de maximale eigen bijdrage in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Daarmee komt de regering tegemoet aan eenverdieners met een chronisch zieke partner. Deze maatregel juicht de RMU ook toe. Zeker omdat het in dit geval gaat over mensen die, vanwege hun zieke partner, noodgedwongen eenverdiener zijn. Daarom is het van groot belang dat zij worden gecompenseerd.

Hoe goed deze maatregel ook is, het betreft slechts een klein deel (nog geen 3%) van alle eenverdieners in Nederland. Het gaat om ongeveer 10.000 van de in totaal 370.000 huishoudens die eenverdiener zijn. Dan blijven er nog 360.000 eenverdienersgezinnnen over. In die huishoudens gaat het om twee partners, dus dat zijn al 720.000 mensen. En dan zijn hun kinderen nog niet meegeteld. Kortom: een grote groep mensen in de samenleving wordt nog steeds onrechtvaardig behandeld in het huidige belastingsysteem. Reden genoeg om als RMU te blijven strijden voor deze mensen.

Lees ook: Dijsselbloem negeert wens rond eenverdiener (Reformatorisch Dagblad)

Delen