• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Kabinet maakt weg vrij voor pensioenidee RMU

08 JULI 2015

Elk nadeel heb z’n voordeel’ zei een bij iedereen bekende voetballer eens. Ik ben vroeg op vakantie geweest, veel collega’s gaan nog op pad en ik zie ze denken: ik heb het lekker nog tegoed.

Toch is het een voordeel als je aan het eind van het parlementaire jaar, aan het begin van het zomerreces uitgerust en scherp op de basis terugkeert omdat je dan alert en adequaat kunt reageren op een Hoofdlijnennota toekomstvisie nieuw pensioenstelsel, die staatssecretaris op de eerste dag van het zomerreces lanceerde tijdens het hoogtepunt van het Griekse drama en de start van de Tour de France.

Lees hier het artikel in het RD.
Lees hier het artikel van Marcel van der Grift in het RD: "Pensioenstelsel word revolutionair omgebouwd
Bekijk hier de brief die staatssecretaris Klijnsma stuurde naar de kamer. 

--------------------------------------

Het kabinet maakt de weg vrij voor het plan om pensioenpremie in te zetten voor hypotheekaflossing. Een belangrijke hobbel voor dit plan van de RMU was de doorsneesystematiek. Streven is deze vanaf 2020 af te bouwen. Dat blijkt uit de Hoofdlijnennota voor een toekomstbestendig pensioenstelsel die deze week verscheen.

De doorsneepremiesystematiek staat vernieuwing van het pensioenstelsel nu nog in de weg, zo blijkt uit de Hoofdlijnennota. Letterlijk noemt de nota daarbij de mogelijkheid om de pensioenpremie te gebruiken voor de financiering van de eigen woning. Voor het kabinet blijkt dit een argument om de systematiek aan te passen. De RMU juicht dit toe.

Keuzevrijheid
December 2011 lanceerde de RMU het idee om werknemers keuzevrijheid te bieden om een deel van de pensioenpremie te investeren in hun eigen hypotheek. Dat bleek de start te zijn van een maatschappelijke discussie over de vraag of en in hoeverre een deelnemer aan een pensioenregeling voor pensioen bedoelde gelden (de premie of de reeds opgebouwde aanspraken) mag aanwenden voor kosten van woning en zorg. In de Hoofdlijnennota zegt het kabinet meer ruimte te willen geven aan keuzevrijheid. De aanschaf of aflossing van een eigen woning wordt hierbij nadrukkelijk als mogelijkheid genoemd.
Met de Hoofdlijnennota zet het kabinet een totaal nieuwe koers in. Dit geeft de RMU goede hoop dat haar idee bij de herziening van het pensioenstelsel van grote waarde blijkt om meer keuzevrijheid te bewerkstelligen rond hypotheken, pensioenen en zorg.

Vernieuwing
De wens tot pensioenvernieuwing werd ingebracht door de drie constructieve partijen, CU, D66 en SGP. Nadrukkelijk onderdeel daarvan was het pensioenidee van de RMU. Hierover is veel en intensief overleg geweest tussen ondermeer staatssecretaris Klijnsma en de RMU. Ter vervanging van de doorsneesystematiek stelt de RMU al langer een degressieve pensioenopbouw voor. Daarbij is de premie nog wel voor iedereen gelijk, maar krijgt een jongere werknemer voor die premie een hogere opbouw.

Meer informatie?
Chris Baggerman, Coordinator Arbeidsvoorwaardenbeleid: 06 - 54376858
Peter Schalk, Raad van Bestuur van de RMU: 06 – 54 37 68 56
Arne Schaddelee, Manager Communicatie RMU: 06 – 57 57 21 98

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een reactie achter of stuur een mail naar Chris Baggerman: reageren@rmu.nu

 

Delen