• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Kabinet neem hypotheekplan RMU over

28 NOVEMBER 2014

De RMU is content met het feit dat er weer een vervolg is, waaruit blijkt dat het RMU-plan nog steeds volop leeft. De optie om in plaats van pensioenpremie nu in te zetten, de werknemer de mogelijkheid bieden om pensioensaanspraken in te zetten voor aflossing van zijn hypotheek vindt de RMU een goede variant op het oorspronkelijke idee. Met name omdat daardoor het grote struikelblok van de doorsneepremieproblematiek wordt omzeild.

Uit deze brief blijkt tevens dat het uitgangspunt van de RMU, namelijk beheerste keuzevrijheid voor de werknemer, ook door de staatssecretaris gedeeld wordt. Terecht constateert de staatssecretaris dat het RMU-plan ook bij de Nationale Pensioendialoog nadrukkelijk naar voren is gekomen.

De RMU is benieuwd naar het eindrapport en blijft graag in gesprek om de gewenste keuzevrijheid verder uit te werken. De afgelopen decennia hebben de hypotheekfinanciering en de pensioenvorming als communicerende vaten gewerkt. De gemiddelde Nederlander stelde veel inkomen uit naar de toekomst via pensioenvorming, en leende dat geld grotendeels weer terug voor de financiering van de eigen woning. Het bieden van de keuzemogelijkheid kan deze ongewenste ontwikkeling doorbreken.

Zie ook artikel in het Reformatorisch Dagblad van 28 november 2014 of het artikel op Nu.nl van 28 november 2014.

Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een mail: reageren@rmu.nu
Delen