• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Kamer: maak vaart met cao ambtenaren

09 JULI 2015

Minister Blok kreeg vakantiewerk mee van de Tweede Kamer. Voor september moet hij uit de impasse komen rond de onderhandelingen voor verschillende cao’s voor ambtenaren. Via een motie van Arie Slob kreeg hij die opdracht mee op de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer.

Het was een belofte uit de laatste Troonrede: na jaren van nullijn zouden de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel in 2015 weer kunnen meestijgen met de loonontwikkeling in de markt. Tot op heden liggen de onderhandelingen echter al maanden stil. Volgens minister Blok omdat de vakbonden niet willen bewegen, volgens de bonden omdat de minister de nullijn niet wil loslaten.

Om uit deze patsstellen te komen kwam vanuit de Kamer ook de suggestie om een bemiddelaar aan te stellen. Minister Blok zei tijdens een Kamerdebat echter daar niks van te verwachten.

Arie Slob van de ChristenUnie kwam vervolgens met een motie. Deze motie kreeg brede steun en riep het kabinet op tot het nakomen van haar eigen belofte. Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het kabinet moet nu echt doorpakken. Ik vind het van weinig respect getuigen naar deze hardwerkende mensen, die al een paar jaar op de nullijn zitten, dat er geen fatsoenlijke cao op tafel ligt. Die nullijn moet van tafel. Deze uitspraak van de Kamer is echt een steun in de rug voor politiemensen, militairen, leraren en ander overheidspersoneel.”
Op initiatief van de ChristenUnie werd eerder al een hoorzitting georganiseerd waar de bonden hun verhaal konden doen. De RMU riep toen op tot actie; aan de onderhandelingstafel, wel te verstaan. De 120.000 rijksambtenaren zitten al vier jaar zonder nieuwe cao. De bonden eisten na vier jaar nullijn tot nu toe zonder succes dat Blok met een salarisverhoging van 3 procent over de brug komt.
Minister Blok moet nu zo spoedig mogelijk de onderhandelingen met de bonden weer hervatten. Doel moet, volgens de aangenomen motie, daarbij zijn te komen “tot cao’s, die van respect getuigen voor de betrokken ambtenaren èn aansluiten bij de in de Troonrede gedane belofte dat de nullijn gaat verdwijnen en de inkomens van leraren, politiemensen, militairen en ander overheidspersoneel weer gaan meestijgen met de loonontwikkeling in de markt.” Hierover moet Blok de Kamer voor 1 september 2015 informeren.

De RMU is er blij mee dat de Kamer de druk nu opvoert. De afgelopen periode slaagden gemeenten en provincies er wel in om nieuwe cao’s af te sluiten voor hun ambtenaren. Het is geen goede zaak als de rijksoverheid achter blijft. Wat de RMU betreft is het spijtig dat de minister het idee van een bemiddelaar van tafel heeft geveegd.

Arne Schaddelee is manager Commmunicatie bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een berichtje achter of stuur Arne Schaddelee een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen