• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Komt de Rabobank haar pensioenafspraken na?

07 OKTOBER 2016

Ogenschijnlijk lijkt het onlangs gesloten cao-akkoord voor een 4-jarige cao bij de Rabobank nog niet zo gek. Er zijn goede afspraken gemaakt om de sociale gevolgen voor de ingrijpende reorganisatie bij de Rabobank zo goed mogelijk op te vangen. Toch meen ik dat er enkele kanttekeningen te plaatsen zijn. De afgesproken loonstijging, structureel 2 procent aan het einde van de looptijd van het contract, is tamelijk bescheiden. Zeker gelet op de loonstijging die de medewerkers de achterliggende jaren hebben ontvangen. Over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 hebben medewerkers slechts één keer een structurele loonsverhoging ontvangen van 1,5 procent. 

Mijn belangrijkste kritiekpunt ligt echter bij het bijna terloops terugdraaien van een eerder gedane financiële toezegging aan het Rabo pensioenfonds. De Rabobank sprak eerder met de sociale partners en de vertegenwoordigers van de deelnemers aan het pensioenfonds af dat ze garant stond voor een bedrag van 250 miljoen euro. Dit was nodig om de pensioenen duurzaam te kunnen blijven garanderen voor alle, dus ook de jongere, werknemers. Ik vind het terugdraaien van die oorspronkelijke garantstelling van 250 miljoen euro naar 200 miljoen euro onrechtvaardig en juridisch discutabel. Juridisch lijkt deze verlaging niet houdbaar aangezien niet alle partijen, waarmee in 2013 afspraken werden gemaakt over deze toezegging, betrokken zijn bij het terugschroeven nu van die toezegging. Het lijkt er op dat men zo een royaal sociaal plan voor de vertrekkende medewerkers wil betalen uit de pensioenpot. De (jongere) werknemers van nu, lopen daardoor straks het risico de hond in de pot aan te treffen.

Klik hier voor de uitgebreide mailing die onze leden hebben ontvangen.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen