• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Kritiek op zzp-voordelen, terecht?

12 JUNI 2017

Bijna 4 op de 10 zelfstandigen (zzp’ers) betalen vrijwel geen inkomstenbelasting, heeft het CBS berekend. Zij profiteren van zoveel belastingvoordelen dat zij per saldo nauwelijks belasting afdragen. Critici vrezen voor de toekomst van ons sociale stelsel, omdat een toenemend aantal zelfstandigen niet meebetaalt aan de AOW, ANW en de WLZ. Terecht?

Bron: CBS: 4 op de 10 zzp'ers betalen geen inkomstenbelasting (Volkskrant)

Onze sociale voorzieningen worden betaald op basis van de solidariteitsgedachte: we dragen het met z’n allen, maar iemand met een hoog inkomen betaalt meer dan iemand met een laag inkomen. Ook zelfstandigen dragen hieraan bij. Maar in de praktijk betalen veel zzp’ers – na aftrek van hun belastingvoordelen – niet of nauwelijks belasting, blijkt uit berekeningen van het CBS. Zij dragen dus ook niet bij aan de AOW, terwijl ze daar wel gebruik van mogen maken.

Toename zzp'ers

Ook zien we aan de ene kant het aantal zzp’ers groeien en aan de andere kant het aantal pensioengerechtigden toenemen door de vergrijzing. Feitelijk betekent dat steeds minder werkenden bijdragen aan de AOW-pot, terwijl de kosten hiervan stijgen. Is het niet eerlijker als zelfstandigen – net als werknemers in loondienst - hier ook aan meebetalen?

Oneerlijke concurrentie

Bovendien gebruiken zelfstandigen de zzp-belastingvoordelen niet waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk om zelf hun sociale verzekeringen (bijvoorbeeld tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) te kunnen regelen. In plaats daarvan gebruiken zzp’ers deze financiële ruimte om zich bij werkgevers aan te bieden met tarieven die wel 30 procent lager liggen dan werknemers in loondienst kosten. Maar er zijn ook opdrachtgevers die zzp’ers min of meer dwingen om hun tarieven laag te houden. Zij stellen dat zzp’ers een laag tarief kunnen hanteren doordat zij via de zelfstandigenaftrek per saldo toch nog een goed inkomen hebben. Feitelijk verdwijnt hiermee de zelfstandigenaftrek in de verkeerde zak. Bovendien ontstaat hierdoor een ongelijk speelveld tussen werknemers en zelfstandigen.

Zzp-voordelen schrappen?

Moeten we de zzp-belastingvoordelen dan rigoureus schrappen? Dat vindt de RMU onverstandig. Het is veel beter om het sociale stelsel en het belastingstelsel fundamenteel te herzien. Daarbij is het belangrijk is om een gelijk speelveld te creëren tussen alle vormen waarin arbeid wordt aangeboden. Zo moeten we ook nadrukkelijk kijken naar het fiscale onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen.

Oplossingen

Een mogelijke oplossing is een verplichte inkomensverzekering voor iedereen die arbeid verricht, ongeacht iemand in loondienst werkt of zzp’er is. Dit is een soort volksverzekering voor de sociale voorzieningen, waar iedereen verplicht aan deelneemt. Zo betaalt iedereen mee aan de sociale lasten en wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor flexwerkers en vaste krachten.

Verder zullen zelfstandigen een deel van hun winstinkomen moeten gebruiken voor het doen van investeringen. Daarnaast zullen ondernemers zichzelf moeten verzekeren of reserveringen moeten vormen voor het risico van ziekte, arbeidsongeschiktheid en financiële en economische tegenslagen. Ook zullen ze geld apart moeten zetten voor een pensioenregeling, net als werknemers dat doen.

Lees onze reactie in het Reformatorisch Dagblad.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen