• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Kritische blik op flexibele schil

18 JUNI 2015

De flexibele schil die ingezet werd om de loonkosten te drukken bij bedrijven lijkt een doorslaand succes geworden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen met een flexibele arbeidsrelatie de afgelopen tien jaar fors is toegenomen, net als het aantal zzp-ers.

De component vaste loonkosten hangt nu minder als een molensteen om de nek van ondernemers. Volgens de heersende opinie kunnen conjuncturele schommelingen zo beter worden opgevangen, evenals pieken in de werkdruk. Minder werk betekent minder flexcontracten en -contacten. Ook ingehuurde ZZP-ers mogen na oplevering van het project weer uitgezwaaid worden.

Is deze ontwikkeling wel toe te juichen? Natuurlijk is de ontwikkeling deels autonoom, veroorzaakt door ondermeer krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing. Persoonlijke ontwikkeling, dynamiek en een behoefte aan meer afwisseling zorgen voor het fenomeen van werknemers met twee en soms wel drie banen. Dat is boeiend. Het vraagt veel van de persoonlijke rek. Zeker als daar ook nog een gezins- en of familieleven mee gecombineerd moet worden.

Maar, los daarvan, doet het ook iets met bedrijven. Het is de vraag of collega’s die te midden van ingehuurde zzp-ers en flexwerkers hun werk doen, het altijd wel even prettig vinden. Immers een bedrijf bloeit bij de vaste waarden van de bedrijfscultuur, loyaliteit en onderlinge saamhorigheid. Het zogenaamde ‘wij-gevoel’ waarbij medewerkers elkaar (langer) kennen en op elkaar kunnen rekenen. Van de antecedenten van nieuwkomers is niet alles meteen bekend. Dus vraagt het van werkgevers om verdere beheersmaatregelen als het gaat om de risicobeheersing van processen en middelen. In de dynamiek van de tijd mag niet vergeten worden dat te vluchtig vertrouwen in tijden van moreel en moraal verval zijn prijs heeft. Het is niet voor niets dat management en security bedrijven veel werk hebben. Ook de zogenaamde bedrijfsrecherche.

Allemaal zaken om als ondernemer alert op te zijn en kritisch in overweging te nemen.

Meer informatie: http://ow-online.sdu.nl/thema/dc7c5de3-806a-48b9-a64e-54fb10da269d.xml/Meer+flexwerkers+en+zzp???ers.html  

Jan Visser is Adviseur Ondernemers bij de RMU. Reageren? Stuur een bericht naar Jan Visser: reageren@rmu.nu of laat een reactie achter op deze pagina. 
Delen