• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Laten we koopkracht afnemen?

01 APRIL 2016

Hoe ziet de economisch toekomst van Nederland er uit? De rekenmeesters van het CPB publiceerden daarover een interessante verkenning. Zo verwacht men dat de koopkracht van kwetsbare groepen gaat afnemen en de ongelijkheid toeneemt. Is dat wel gewenst?

De koopkracht van drie groepen gaat afnemen. Het gaat om alleenverdieners, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is dat het resultaat van reeds ingezet beleid.
De alleenverdieners hebben nadeel van de jaarlijkse afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting. Uitkeringsgerechtigden worden getroffen door fiscale maatregelen om werken lonender te maken. De gepensioneerden zien hun koopkracht afnemen omdat de aanvullende pensioenen in de periode 2018-2012 niet of beperkt geïndexeerd zullen worden.

Dat blijkt allemaal uit de Middellangetermijnverkenning 2018-2021 die het CPB deze week publiceerde. Daarin lees ik, naast de koopkrachtdaling, ook nog wel wat positiever nieuws. Zo verwacht het CPB een economische groei van 1,8 procent per jaar, een dalende werkloosheid en een geringe koopkrachtverbetering voor werkenden. Het huidige begrotingstekort zal, bij ongewijzigd beleid, omslaan in een begrotingsoverschot.

Wat is de zin van deze middellangetermijnvoorspellingen? De rekenmeesters van het CPB hebben geen glazen bol. Daarom wijst men terecht op grote onzekerheden, zoals een mogelijke nieuwe schuldencrisis in de EU, een BREXIT, de aanhoudende terroristische dreiging, het monetaire beleid in de EU en de VS, de (achterblijvende) groei in China en andere opkomende landen. Het CPB rapport is vooral bedoeld als leidraad voor het kabinetsbeleid en dient als input voor de verkiezingsprogramma’s die de politieke partijen nu al aan het schrijven zijn voor de aanstaande landelijke verkiezingen.

Ik verwacht dat het grootste discussiepunt zal worden of het verstandig is het begrotingstekort nog verder terug te dringen. Willen we toewerken naar een overschot nu er opnieuw sprake is van een crisis? Wat de RMU betreft zou de vraag ook centraal moeten staan of het gewenst is dat op de langere termijn de inkomensongelijkheid toeneemt zoals het CPB signaleert.

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Chris Baggerman een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen