• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Loonakkoord: RMU blij met duidelijkheid rechter

01 OKTOBER 2015

De RMU vindt het goed dat de rechter duidelijkheid heeft verschaft over het loonakkoord voor de ambtenaren. Dit akkoord, een verhoging van 5,05 procent in twee jaren en een eenmalige uitkering van 500 euro in 2015, stond ter discussie in het kort geding dat de FNV heeft aangespannen. Nu dit kort geding is verloren is de weg vrijgemaakt om aan de verschillende cao-tafels verder te onderhandelen over de overige arbeidsvoorwaarden. Voor enkele sectoren is dit reeds afgehandeld, maar er zijn nog lastige dossiers. Het meest in het oog springt de cao voor de politie.

De RMU hoopt dat met name bij deze cao stappen gemaakt kunnen worden door de verkenner, de heer Borstlap. Daarbij zijn aspecten als de problemen en onzekerheden rond de reorganisatie van belang. Maar de RMU hoopt ook dat de beperking van het aantal vrije zondagen ongedaan wordt gemaakt, te meer daar politiemensen heel vaak op zondag moeten werken bij allerhande evenementen.

De RMU hoopt dat de uitspraak in kort geding leidt tot spoedige hervatting van de onderhandelingen. Het is jammer dat de FNV in beroep gaat, omdat dit langdurig leidt tot onzekerheid. Voor de hele sector van de ambtenaren is het hard nodig dat er op korte termijn duidelijkheid ontstaat en dat de rust weerkeert.

Lees ook: FNV verliest kort geding loondeal ambtenaren

Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail naar Peter Schalk: reageren@rmu.nu
Delen