• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Loopbaancoaching juist ook voor laagopgeleiden

06 MAART 2018

Laagopgeleiden laten zich minder bijscholen dan hoogopgeleiden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Scholing is juist voor hen van belang. Wat is daarvan de oorzaak en hoe gaan werkgevers hiermee om? In dit artikel zet ik cijfers en feiten voor je op een rijtje. Op de achtergrond staat het begrip ‘life time employability’: een leven lang leren. Wie wordt daar blij van?

Cijfer 1
In 2016 heeft meer dan de helft van de werkenden zich laten bijscholen voor het werk.
Cijfer 2
Bijna 70 procent van de hoogopgeleiden volgde een cursus, tegenover ongeveer 30 procent van de laagopgeleiden.

Mijn reactie

Tot voor kort was vooral talentmanagement iets waar de (klein) zakelijk ondernemer zich mee bezig hield. Het binnenhalen en opleiden van talenvolle medewerkers om de creativiteit en continuïteit van de organisatie versterken. Het begrip lijkt uitgehold als het gaat om de praktijk. Inmiddels is er al wel een verschuiving waar te nemen waaruit blijkt dat een leven lang leren (duurzaam inzetbaar blijven) veel meer iets wordt voor alle medewerkers. Maar hoger opgeleiden die vaak assertiever zijn, profiteren het meest.

Cijfer 3
Er gaan nu 250.000 mensen met pensioen, waar er 200.000 jongeren de studie afronden.

Mijn reactie

We kunnen steeds moeilijker aan personeel komen. Dat is al zichtbaar op de arbeidsmarkt en in de werkloosheidcijfers. Daarnaast heeft de ouder wordende werknemer niet zelden onvrede en onzekerheid over de loopbaan. Dat uit zich soms in vluchtgedrag of cynisme. De vijftiger moet mee in de razendsnelle veranderingen in techniek en economie (automatisering en robotisering). Kennis gaat hooguit drie jaar mee. Dat betekent dat iedere werkgever een strategie moet hebben als het gaat om leren, fit blijven en oog hebben voor de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

Feit 1
Hogeropgeleiden worden vaker gecompenseerd voor bijscholing door hun werkgever dan laagopgeleiden.

Mijn reactie

In de wet staat dat werkgevers hun werknemers voldoende moeten scholen voor het uitoefenen van hun werk. Daarnaast moet de werkgever de werknemer de kans geven om zich om te laten scholen als hij op zoek moet naar ander werk. Maar alleen voor zover als "redelijkerwijs van hem kan worden verlangd". Veel wijzer word je daar niet direct van. Belangrijk is dat in cao’s afspraken worden gemaakt over scholing. Er is duidelijkheid nodig op het gebied van tijd, budget en keuzevrijheid. Belangrijk is ook dat werkgevers medewerkers stimuleren het aanbod ook te verzilveren.

Feit 2
Laaggeschoolden doen minder vaak mee aan opleidingen, omdat ze minder vertrouwen hebben dat ze slagen.

Mijn reactie

Ongeveer een miljoen laaggeschoolden in Nederland maakt amper gebruik van de mogelijkheden om zich bij te scholen, terwijl deze groep juist meer risico loopt bij werkloosheid. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. In een aantal gevallen sturen werkgevers hun medewerkers jaarlijks op cursus. Het rendement is geregeld niet hoog.

Feit 3
Er is veel onvrede en onzekerheid over de loopbaan.
Cijfer 4
Nog geen derde van de werknemers is van mening dat de werkgever het beste uit hen haalt.
Cijfer 5
Wie – met name – nog nooit bij een loopbaanadviseur is geweest, denkt niet na over het verloop van hun carrière.
Cijfer 6
85 procent van de werknemers is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies.
Cijfer 7
Driekwart van de mensen geeft aan dat loopbaanadvies de werktevredenheid verhoogt.

Mijn reactie

Ik zou willen pleiten voor de inzet van loopbaanadvies. Loopbaanadvies buigt zich over zogenaamde krachtige keuzes die de medewerker maakt op grond van motivatie, kwaliteiten en mogelijkheden, waarbij de coach zich positief inzet om innerlijke blokkades weg te nemen. Op deze manier zou ook scholing en opleiding van laagopgeleiden veel meer kans hebben. Dat is goed voor de zaak en de bedrijfscultuur. Het doel van coaching is immers te gaan voor arbeidsvreugde, motivatie en duurzame inzetbaarheid. Werkgevers en P&O’ers zou ik willen uitdagen om deze (niet zelden) gemiste kans op te pakken.

Jan Visser
Jan Visser is adviseur Ondernemers & loopbaancoach bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Visser een mail: reageren@rmu.nu.
Delen