• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Mantelzorgers in de knel

13 FEBRUARI 2019

Veel werkende mantelzorgers kunnen werk en zorg goed combineren. Maar er zijn ook veel mantelzorgers die ontevreden zijn met hun leven en een te hoge tijdsdruk ervaren bij de zorg voor een ziek familielid, blijkt blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit baart de RMU zorgen en moeten we gezamenlijk aanpakken. We roepen ook met nadruk werkgevers op om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

De RMU herkent het beeld dat werk en zorg vaak wel goed te combineren is. Maar dat is maar één kant van de zaak. De andere kant is dat de grenzen tussen privé en werk vervagen: het werk neem je mee naar huis en privézaken hebben invloed op je werk, met alle gevolgen van dien zoals burn-outs en ziekteverzuim. Het toenemen van zorgtaken zet het evenwicht van werk en zorg nog meer onder druk. Stress staat in de top-3 van oorzaken voor uitval op het werk. Dit baart de RMU zorgen!

Minister van Gezin

Bovendien: het combineren van werk en zorg zal alleen maar moeilijker worden als gevolg van bijvoorbeeld het terugleggen van zorgtaken door de overheid bij de gemeenschap, diverse bezuinigingen en de vergrijzing. Laten we dit probleem volop onderkennen en gezamenlijk (overheden, werkgevers en werknemers) een soort taskforce vormen die maatregelen neemt waardoor werk en zorg goed te combineren blijven. De RMU pleit al langer voor het aanstellen van een minister voor onder meer gezinszaken, die juist ook dit thema als aandachtspunt moet hebben.

De RMU onderschrijft van harte de aanbeveling dat mantelzorgers over hun zorgtaken in gesprek moeten gaan met hun werkgever of leidinggevende. Eigenlijk gebeurt dat nog veel te weinig: ruim de helft van de mantelzorgers doet het, dus heel veel mantelzorgers doen dat niet. Eerder onderzoek heeft al aangewezen dat zowel collega’s als leidinggevenden hier voor openstaan, en het huidige rapport zelf concludeert ook dat de gevolgen van het bespreekbaar maken alleen maar positief zijn.

Inventariseren

Het delen van de informatie en desnoods van de zorgen kan vaak rekenen op begrip van een werkgever of leidinggevende en, ook al zijn de mogelijkheden van een werkgever soms beperkt, is dit begrip toch het vertrekpunt tot maatregelen en aanpassingen (in welke vorm dan ook) die de druk op de mantelzorger verlichten. En het voorkomt dat een werkgever wordt “overvallen” als de nood opeens hoog is en er acuut maatwerk nodig is. Het is daarom goed dat de werkgever van de zorgtaken afweet, zelfs in een stadium dat mogelijk de werknemer zichzelf nog niet echt herkent als een mantelzorger.

Om het gesprek over zorgtaken tussen werkgever en werknemer te bevorderen, adviseert de RMU werkgevers actief het voortouw te nemen en zelf te inventariseren welke werknemers er zorgtaken verrichten. Dit thema kan vervolgens een vast terugkerend gespreksonderwerp zijn tussen werkgever en werknemer.

Maatwerk

Niet alle werkgevers kunnen evenveel betekenen voor hun werknemer. Het is eenvoudig weg niet in alle functies mogelijk om flexibele werktijden te hanteren. Aan de andere kant heeft ook de werkgever eenvoudig weg heel veel baat bij een werknemer wiens functioneren niet wordt belast door een onevenredig zware druk in de privésfeer. Iedere (maat)oplossing die een werkgever kan treffen, komt uiteindelijk ook hem en zijn organisatie ten goede. Verder zouden de mogelijkheden onderzocht moeten worden om de fiscale voordelen die werkgevers nu ontvangen voor scholing van hun medewerkers, ook beschikbaar te maken voor werknemers die tijdelijk niet of minder kunnen werken ten behoeve van het verrichten van zorgtaken.

Mogelijkheden zorgverlof

Werkgevers doen er goed aan om binnen hun organisatie te communiceren welke regelingen en mogelijkheden er binnen de organisatie liggen om werk en zorg te combineren, en hierover actief het blijvend gesprek met de medewerkers aan te gaan.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen