• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Medewerkers TSN krijgen salaris

22 JANUARI 2016

Rond thuiszorgorganisatie TSN waren financiële zorgen. Daardoor ontstonden er ondermeer achterstanden bij de uitbetaling van salarissen. Op dit punt lijkt er nu sprake van een doorbraak. De toekomst voor de wat langere termijn blijft voor TSN echter nog ongewis.

De RMU is blij om te horen dat de curatoren de gemeenten zover hebben gekregen dat zij de financiering zo vormgeven dat de werknemers toch nog hun volledige salaris kunnen behouden. Daarnaast hebben zij nogmaals benadrukt dat ook zij willen zoeken naar een duurzame oplossing voor cliënten en medewerkers. Ook hier zijn wij erg blij mee en dit hebben wij in gesprekken ook continue benadrukt als een heel belangrijk punt.

Vandaag hebben de curatoren laten weten dat zij op dit moment alle salarissen nog steeds kunnen betalen. Daarnaast zullen zij ook de 4300 werknemers van wie het salaris gekort was het restant van hun salaris nabetalen. Dit betekent dat het salaris wat deze mensen nog tegoed hadden vanaf 18 mei 2015 nu alsnog wordt uitbetaald.

De curatoren geven daarnaast aan dat er nog altijd geen duidelijkheid is over een eventuele overname (ondanks alles wat al wel in de media rond zingt). Er wordt met veel partijen gesproken, daaronder potentiële overname kandidaten, maar ook het ministerie en de gemeenten. De curatoren hebben aangegeven dat zij er alles aan willen doen om de werkgelegenheid voor de 12.000 werknemers, maar ook de zorg voor de cliënten zo goed mogelijk te willen waarborgen.
Uiteraard hoopt de RMU dat de besprekingen (hoewel erg ingewikkeld en met veel partijen) op zeer korte termijn duidelijkheid zullen gaan geven. Dan kan eindelijk een tijd van zoveel onzekerheid worden afgesloten. Hoewel de medewerkers zich nog steeds volledig inzetten is deze gang van zaken natuurlijk erg belastend, zowel voor hen als de cliënten die in onzekerheid blijven. Op het moment dat er definitieve besluiten genomen zijn kan er ook eindelijk weer gebouwd gaan worden aan de toekomst. Dat kan iedereen inmiddels wel gebruiken.

Melanie Blonk is jurist collectieve belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Melanie Blonk een e-mail: reageren@rmu.nu.
Delen