• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Meer aandacht voor mantelzorg en betaald werk

16 AUGUSTUS 2016

Ik vind het een goede ontwikkeling dat het combineren van betaald werk en mantelzorg steeds meer aandacht krijgt. Het kan verrijkend zijn, maar kan bij het ontbreken van een goede balans ook tot vervelende gevolgen leiden voor zowel de mantelzorger als voor degene die de zorg ontvangt. Daarom vind ik het cruciaal dat werknemer, die tevens mantelzorger is, en leidinggevende hierover structureel en goed met elkaar in gesprek gaan en het een vast agendapunt is bij functioneringsgesprekken.

Over de combinatie van mantelzorg en betaald werk schreef ik een bijdrage in de krant.

Meer weten over de visie van de RMU op mantelzorg? Lees het na in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen