• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Meer armoederisico bij zzp'ers

06 MAART 2019

Steeds meer zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) komen onder de armoedegrens, blijkt uit onderzoek van het CBS. De RMU maakt zich hier grote zorgen over en pleit voor stevige maatregelen.

Wat is de armoedegrens?

De armoedegrens (lage-inkomensgrens) is een (netto) inkomen voor alleenstaanden 1040 euro per maand, voor een alleenstaande ouder met één kind 1 380 euro en voor een paar met twee kinderen 1960 euro (volgens de prijzen van 2017). Minder inkomen dan deze grens betekent meer risico op armoede.


Enkele conclusies van Centraal Bureau voor Statistiek (CBS):

  • Van de werkenden in de leeftijd van 15 tot 75 jaar zit 2,5 procent (188 duizend mensen) onder de armoedegrens. Dit is evenveel als in 2016, maar nog steeds minder als het piekjaar 2013 toen 3,5 procent (250 duizend mensen) onder deze grens leefden.
  • Onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is het aandeel met een laag inkomen na een dalende trend nu juist weer gestegen (van 8,1 naar 8,6 procent).
  • Bij 9 van de 10 werkenden met risico op armoede gaat het om deeltijdwerkers, in tegenstelling tot voltijdwerkers die het minst vaak onder de armoedegrens uitkomen. Hoe beperkter de werkweek, des te groter is het risico op (langdurige) armoede. Het meeste risico lopen zelfstandigen die in deeltijd werken.
  • Alleenstaanden en eenoudergezinnen lopen het meest risico, als je kijkt naar de samenstelling van de huishoudens. Ook hier zijn de armoederisico ’s het grootst voor zzp’ers.

In de knel

De RMU maakt zich grote zorgen over het inkomen van zelfstandigen. Aan de ene kant zie je het aantal zzp’ers sterk toenemen en ook een groeiend aantal zzp’ers die zich vanwege de grote vraag met hoge tarieven aanbieden of zelfs concurreren met vaste werknemers. Aan de andere kant blijken niet alle zzp’ers voor een goed salaris te kunnen zorgen, maar ook een groot aantal zelfstandigen die geen of nauwelijks voorzieningen treffen voor tegenvallende inkomsten, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Nu zou je kunnen zeggen: lang niet alle zelfstandigen zitten in de problemen. En: zzp’ers zijn toch vrije ondernemers? Dit hoort bij risico van het ondernemerschap! Toch vragen deze problemen een stevige aanpak, omdat we merken dat zzp’ers zich niet altijd bewust zijn van de risico’s die zij lopen.

Gelijk speelveld

Daarom pleit de RMU al langer voor een verplichte inkomensverzekering voor iedereen die arbeid verricht, ongeacht iemand in loondienst werkt of zzp’er is. Zo betaalt iedereen mee aan de sociale lasten en wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor flexwerkers en vaste krachten. Daarnaast blijven zelfstandigen als ondernemers zelf verantwoordelijk om financiële buffers te creëren voor het risico van ziekte, arbeidsongeschiktheid en financiële en economische tegenslagen. Ook zullen ze geld apart moeten zetten voor een pensioenregeling, net als werknemers dat doen.

En hier komt nog iets bij. De economische groei remt zienderogen af. De eerste groepen die deze vertraging in de groei zullen gaan merken, zijn de mensen met een flexibel contract én de zzp’ers. En dat baart zorgen. Zeker indien er weer een depressie zou komen: de meeste zzp’ers hebben op dat moment geen sociaal vangnet.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen