• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Meer kansen voor vluchtelingen op de arbeidsmarkt

16 DECEMBER 2016

Ik vind het positief dat de SER vandaag haar rapport ‘Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen’ gepubliceerd heeft, maar dit is slechts een eerste stap om vluchtelingen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt.

De RMU heeft als enige vakorganisatie in Nederland in haar vorige week gepresenteerde nota arbeidsvoorwaardenbeleid 2017 ‘Werk in Balans’ aandacht geschonken aan het grote probleem, dat een fractie van de naar Nederland gekomen asielzoekers een baan vindt. Slechts 10 procent van de asielzoekers, die in 2015 naar Nederland kwam, vond redelijk makkelijk een baan. De rest zit met een uitzichtloos perspectief in de bijstand.

De Bijbel roept op tot liefde voor onze naaste. Vanuit die optiek komt de RMU met concrete aanbevelingen om vluchtelingen een plek te geven op de arbeidsmarkt. Een snelle entree op de arbeidsmarkt, draagt immers bij aan een betere integratie. Vanaf dag één dat vluchtelingen in Nederland zijn dienen zij, ongeacht hun status, aan de slag te gaan met de Nederlandse taal. Dat draagt bij aan een snelle integratie en voorkomt onnodig tijdverlies. Zij dienen dan ook zo snel mogelijk aan het werk te gaan, ook als dat ongeschoold werk is dat onder hun niveau is. Werken onder het niveau is nog altijd beter voor welzijn en integratie van de migrant dan helemaal niet werken. Focus zo snel mogelijk op initiatieven die de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt vergroten. Ga daar niet pas, zoals nu gebeurt, na het inburgeringsproces mee aan de slag. Houd rekening met het aanbod van werk in een bepaalde gemeente of regio pop het moment dat vluchtelingen worden gehuisvest. Betrek veel meer de uitzendsector bij de bemiddeling van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Onderzoek de mogelijkheden van plaatsingsfees en premiekortingen voor deze doelgroep. De flexbranche kan als banenmotor voor deze groep fungeren. De sociale partners dienen ook niet met hun armen over elkaar langs de kant te blijven staan. Ik vind dan ook dat In cao’s werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken moeten maken hoeveel banen in een sector of een onderneming bestemd worden voor vluchtelingen’.

Zie ook: SER help vluchteling sneller aan werk

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen