• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Meer welvaart, een vooruitgang?

15 MEI 2019

Het gaat goed met Nederland. We leven in een welvarend land. Natuurlijk gaat niet alles uitstekend, maar op veel punten mogen we niet klagen.

Dat is een hele korte samenvatting van de Monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). "De brede welvaart stijgt op veel fronten trendmatig en nam recentelijk op veel onderdelen verder toe", aldus het onderzoeksbureau.

De RMU vindt het waardevol dat deze welvaartsmonitor verder kijkt dan alleen kille koopkrachtplaatjes. We moeten niet alleen kijken naar economische groei, welvaart is meer dan alleen een goed inkomen.

Maar er zijn ook zorgen

Over het algemeen gaat het dus heel goed met Nederland en dat is een grote zegen. Aan de andere kant heeft de RMU ook zorgen. We zullen er twee uitlichten:

1. Ondanks de vele vacatures staan er nog steeds veel mensen langs de kant zonder werk. Blijkbaar is er een mismatch tussen vraag en aanbod. Niet iedereen heeft een goede baan en voldoende inkomen, denk bijvoorbeeld aan mensen met een arbeidsbeperking.

2. Laagopgeleiden lijken minder goed te kunnen meekomen in de maatschappij dan hoogopgeleiden, zij ervaren ook een minder goede gezondheid en zijn minder tevreden. Het is onze christenplicht dat we in onze welvaart omzien naar onze naaste, iemand die het minder goed heeft of minder goed op eigen benen kan staan.

Welvaart welzijn

Tot slot: Welvaart is niet hetzelfde als welzijn. Welzijn vraagt om meer dan alleen een goed inkomen. Het gaat vooral om een leven naar Gods heilzame geboden, zoals de houding op ons werk en de zorg voor onze naaste. De RMU is daarom benieuwd naar de welzijnsmonitor.

Peter Schalk
Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een mail: reageren@rmu.nu.
Delen