• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Meer werk

19 JUNI 2014

Vanmorgen kwam het CBS met mooie cijfers: in mei daalde de werkloosheid. Deze keer kwam de daling ook echt doordat er heel concreet meer mensen een baan vonden. Dat is natuurlijk prachtig nieuws. Netto daalde het aantal geregistreerde werklozen met 14 duizend tot 673 duizend. Van de beroepsbevolking zit nu nog 8,6 procent zonder betaalde baan. Vooral de groep van 25 tot 45-jarigen lijkt te profiteren, onder hen was de daling van de werkloosheid het grootst. Zorgelijk is nog wel de situatie van 55-plussers. Dit was de enige leeftijdgroep waarin het aantal WW-uitkeringen niet afnam.

Herkennen we deze trend bij de RMU ook? Mijn collega’s van individuele dienstverlening weten dat het best. Zij spreken dagelijks onze leden en helpen hen met al hun vragen. Wat zeggen zij?
Jurist Maaike van Helden: “Ik verbaas me er steeds weer over hoe snel mensen weer werk vinden. Alleen voor laaggeschoolden en mensen met een beperking is het lastig. Voor 55-plussers is het ook lastig, ze zijn relatief duur en hun scholing is niet altijd meer bij de tijd.”
Lianne Noordam, juridisch medewerkster bij de RMU, herkent ook de trend van het CBS. “Er zijn nu iets minder ontslagaanvragen dan voorheen, maar misschien komt dat ook wel deels doordat er meer seizoenswerk te doen is. Het lastige voor oudere werknemers is dat ze vaak te specifiek zijn opgeleid.”

In het najaar start een nieuwe reeks van de workshops 'Zoektocht naar een nieuwe baan'. Werkzoekenden zijn van harte welkom om zich aan te melden voor een van de middagen.

Wilt u zelf ook eens in de cijfers duiken? Vij het CBS is de gehele rapportage te vinden.

Arne Schaddelee is manager communicatie bij de RMU. Reageren? Laat een bericht hieronder achter of stuur een mail naar Arne Schaddelee: reageren@rmu.nu
Delen