• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Meewerken aan abortus hoeft niet

04 DECEMBER 2017

Het is al heel wat jaren geleden dat de RMU voor de eerste keer naar de Commissie Gelijke Behandeling ging. Tegenwoordig heet dit instituut College voor de rechten van de mens. Het is ontstaan nadat de Algemene Wet Gelijke Behandeling van kracht werd.

De reden voor de gang naar de CGB was dat een sollicitante geweigerd werd in verband met haar visie op abortus. Ze gaf heel duidelijk aan dat dit voor haar geen begaanbare weg is, omdat dit tegen haar geweten zou zijn. Vervolgens werd door de CGB besproken welke werkzaamheden ze nu wel of niet had moeten doen. Dat blijft natuurlijk heel lastig.

Gelukkig geeft de Wet afbreking zwangerschap wel enige richting. In artikel 20 staat het volgende over de verantwoordelijkheid van een betrokken beroepskracht:

  1. Niemand is verplicht een vrouw een behandeling, gericht op het afbreken van zwangerschap, te geven, dan wel daaraan medewerking te verlenen.
  2. Indien de arts gemoedsbezwaren koestert tegen het verrichten of doen verrichten van de behandeling, stelt hij de vrouw onverwijld nadat zij zich tot hem heeft gewend, daarvan in kennis.
  3. Het eerste lid ontheft een arts niet van de verplichting om desgevraagd en indien de vrouw daartoe toestemming heeft verleend inlichtingen omtrent de toestand van de vrouw te geven aan andere artsen.

Een ding is wel duidelijk: vanaf het begin duidelijk zijn. Dat is niet alleen in dit geval nodig. Van christenen zal steeds vaker gevraagd worden om uit te komen voor Gods geboden die goed en nuttig zijn voor iedereen. Dat is echt niet eenvoudig, maar het is wel nodig. Daarom, veel sterkte toegewenst aan al onze leden die op moeilijke posten hun werk mogen doen.

Kijk ook op www.rmu.nu/bijbelstudie voor bijbelstudies bij de Week van het Leven

Peter Schalk
Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een mail: reageren@rmu.nu.
Delen