• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Met ontslag bedreigde werknemers Den Boer Beton geven krachtig signaal af

02 OKTOBER 2015

Tijdens de achterbanbijeenkomst donderdagmiddag bij Den Boer Beton (Nieuw-Lekkerland) werden de bestuurders van de vakorganisaties FNV Proces Industrie, CNV Vakmensen en de RMU geconfronteerd met onthutste en verbijsterde werknemers van Den Boer Beton.

De werknemers spraken hun verontwaardiging uit over het feit dat hun werkgever, waar zij zich tientallen jaren voor hebben ingezet, in enkele weken tijd met de or én zonder de vakorganisaties op een behoorlijke wijze te hebben geraadpleegd, besloten heeft om de bedrijfsactiviteiten van Den Boer Beton nagenoeg geheel te beëindigen per maart 2016.

Afgelopen dinsdagmorgen deelde de directie van MBI Group de vakorganisaties mede dat de arbeidsplaatsen van zo’n 60 werknemers in Nieuw-Lekkerland waren komen te vervallen en zij met de or enkele mobiliteitsbevorderende maatregelen hadden afgesproken. De directie gaf te kennen de verkooporganisatie (6 werknemers) van Den Boer Beton elders te kunnen onderbrengen, enkele werknemers vervroegd met pensioen te laten gaan en 27 binnen de MBI Group te herplaatsen. In het meest gunstige scenario zou dit betekenen dat er van zo’n 25 werknemers afscheid zou moeten worden genomen.

De sluiting van de productiefaciliteiten van Den Boer Beton in Nieuw-Lekkerland is een klap voor de werknemers maar heeft ook een enorme impact op de werkgelegenheid in de regio. De vakorganisaties FNV Proces Industrie, CNV Vakmensen en de RMU plaatsen grote vraagtekens bij de financiële onderbouwing van deze forse ingreep door de directie van MBI, temeer er in 2015 nog fors is geïnvesteerd in de vestiging in Nieuw-Lekkerland.

De directie heeft de vakorganisaties te verstaan gegeven dat er geen geld is voor een met de vakorganisaties af te spreken sociaal plan. Na beoordeling van de jaarrekeningen van de Group en van Den Boer Beton stellen de vakorganisaties dat de financiële situatie van MBI Group B.V. goed is, zeker gelet op marktomstandigheden in de bouw, de afgelopen jaren. Zij vragen zich af of de activiteiten zo abrupt beëindigd moeten worden en of er niet meer potentieel in zit na wellicht moeilijke jaren 2015 en 2016. De groep zou dit gemakkelijk moeten kunnen handelen, menen de vakorganisaties.

De werknemers gaven aan dat er wat hen betreft een krachtig signaal zou moeten gaan richting de directie om te gaan onderhandelen over een sociaal plan. De vakorganisaties verzoeken de directie dan ook om met hen op korte termijn om de tafel te gaan om een sociaal verantwoord sociaal plan af te sluiten in lijn met de afspraken die zijn gemaakt in 2012 toen een vestiging van MBI gesloten moesten worden in Groot Ammers.

Chris Baggerman is coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Chris Baggerman een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen