• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Mijn advies: terugdraaien die koopzondag!

27 JANUARI 2014

Ongelooflijk! Eerst heeft MKB-Nederland geduwd en getrokken om de koopzondagen door te voeren in Nederland. Nu is het zo ver, en nu zegt de nieuwe voorzitter, dhr. M. van Straalen, dat het MKB de toeslagen niet meer kan betalen. Dat was toch van tevoren te voorzien. De RMU heeft steeds gewaarschuwd voor de negatieve effecten van de zondagsopenstelling.

Allereerst gold daarvoor het principiële argument. De zondag is een rustdag, en die moeten we niet opofferen aan de economie. Daarnaast waren er ook sociale, economische en maatschappelijke argumenten tegen de koopzondag. Immers, werken op zondag is niet goed voor de sociale cohesie. Economisch gezien valt er niets extra’s te halen, en de concurrentiepositie van het MKB ten opzichte van het grootwinkelbedrijf komt daardoor onder druk. Nu blijkt wel dat er geen euro meer verdiend wordt door de ruimere winkelopenstelling. Alleen het moment van uitgeven verandert voor een deel. Maar van elke euro gaat nu een groter deel naar de personeelskosten. Op zondag worden immers toeslagen op het loon gegeven. Daar wil MKB nu van af. Dus moet het personeel dat bereid is om op onregelmatige tijden te werken, het gelag betalen.

Overigens, het verdwijnen van de toeslagen zal een nieuw probleem oproepen. Steeds minder mensen zullen dan bereid zijn om op zondag te werken. Op zich zou dat een positief resultaat zijn, maar de vrees bestaat dat daardoor de druk om op zondag te moeten gaan werken zal toenemen, ook voor degenen die tot nu toe geweigerd hebben dit te doen. Een veel betere route zou zijn: draai de openstelling van winkels op zondag terug. Dat is gunstig voor het bedrijfsleven, het is goed voor mensen, en het is heilzaam voor de samenleving.

Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Peter Schalk: reageren@rmu.nu
Delen