• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Miljoenennota minder robuust dan het lijkt

17 SEPTEMBER 2019

Eerste reactie van de RMU op de Miljoenennota 2020:

De RMU ziet een kabinet met een luxeprobleem, maar dat ook verder kijkt dan alleen deze regeringsperiode. RMU-bestuurder Peter Schalk: “In deze economisch bloeiende tijd houdt het kabinet geld over en lopen we het gevaar dat cadeautjes alle kanten op vliegen. Gelukkig beseft het kabinet ook dat een nieuwe economische crisis reëel is en daarom komen zij met goede investeringen om het verdienvermogen van ons land te versterken. Toch moeten we ons niet verkijken op mooie koopkrachtplaatjes, want op de werkvloer en bij mensen thuis is het minder robuust dan het lijkt.”

De RMU vindt dat we nu investeringen moeten doen waar we in crisistijd van kunnen profiteren. “Laten we nú het geld gebruiken om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken, zodat we niet verder achterop raken. De Nederlandse economie draait op kennis, en iedere investering in het onderwijs zal zich straks dubbel en dwars terugverdienen,” licht Schalk toe.

Sociaal kwetsbare groepen voelen de crisis

De door het kabinet gestelde robuustheid zal niet iedereen ervaren, stelt Schalk: “Als er een economische crisis komt, moeten we die met z’n allen kunnen dragen. Degenen met een vaste baan en een goed inkomen kunnen wel tegen een stootje. En het is goed dat de middenklasse dit keer ook een extra steun in de rug ontvangt. Maar het zijn sociaal kwetsbare groepen die een crisis straks gaan voelen. Ik denk aan ouderen, langdurig zieken en arbeidsgehandicapten. Hoe goed de huidige koopkrachtplaatjes er ook uit zien, hun koopkracht blijft nu al achter, laat staan in crisistijd. En we moeten ook de gezinnen niet vergeten. Ik denk aan de benarde positie van eenverdieners. Zonder een eerlijk belastingklimaat staan eenverdieners in een crisis al 2-0 achter.”

Zorgen over toenemende werkdruk en onzekerheid

De RMU maakt zich verder zorgen om de toenemende werkdruk en onzekerheid, met name bij jonge generaties. Schalk: “Ongetwijfeld hebben de huidige jongeren veel meer kansen dan hun ouders en grootouders, maar ik zie ook een overbelaste generatie opgroeien. Als student de druk om te presteren, als starter op de arbeidsmarkt de moeite om een vast contract te krijgen en als woningzoekende de lange zoektocht naar een betaalbaar huis. Studieschulden en hoge woonlasten vormen dan een behoorlijke last op hun jonge schouders. Daarom is de RMU blij met de investeringen in de arbeidsmarkt en woningmarkt. En laten we ook het leenstelsel afschaffen.”

Verlaging zelfstandigenaftrek geen goede oplossing

De RMU begrijpt dat het kabinet de zelfstandigenaftrek wil verlagen, maar betwijfelt of deze maatregel op dit moment de goede oplossing is. De belastingvoordelen voor zzp’ers worden in de praktijk helaas vaak gebruikt om al dan niet gedwongen de uurtarieven van zzp’ers laag te houden. Dat is een schijnzelfstandigheid die we niet willen. Veel beter zou het zijn om een gelijk speelveld te creëren in alle situaties waarin mensen arbeid aanbieden.”

De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) is een christelijke vakorganisatie voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen met ruim 17.000 leden. Jaarlijks behartigt de RMU bijna 6.000 zaken van leden en komt ze op voor maatschappelijke belangen. Meer informatie: www.rmu.nu

Delen