• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Minderjarig en bedrijf starten

09 OKTOBER 2015

Hoewel het niet bijzonder vaak voorkomt, zijn er jongeren die een bedrijf willen starten terwijl ze nog minderjarig zijn. Waar moet je op letten?

Volgens de Nederlandse wet ben je minderjarig als je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt. Een uitzondering hierop is als je als minderjarige gehuwd bent (geweest). Als je minderjarig bent mag je alleen rechtshandelingen verrichten als er toestemming is van de wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder/ouders). In artikel 1:234 van het Burgerlijk Wetboek staat met zoveel woorden dat een minderjarige handelingsonbekwaam is. Het starten van een onderneming moet worden gezien als een rechtshandeling waarvoor toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger nodig is.

Handlichting
Omdat het niet praktisch is om als minderjarige voor elke rechtshandeling toestemming te krijgen van de wettelijke vertegenwoordiger biedt de wet een mogelijkheid tot handlichting. Dit is niet anders dan het geven van bevoegdheden van een meerderjarige aan een minderjarige. Een verzoek tot handlichting kan bij de kantonrechter worden neergelegd. Alleen jongeren van 16 of 17 jaar hebben de mogelijkheid om handlichting aan te vragen.

Delen