• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Motie Eenverdieners in Eerste Kamer aangenomen

14 OKTOBER 2015

Er is een stevige ongelijkheid in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners. Dat blijkt weer extra nu er 5 miljard te verdelen is in 2016. Daardoor gaat iedereen in Nederland er op vooruit. Maar sommigen gaan er meer op vooruit dan anderen. Gemiddeld gaan eenverdieners en 0,5 procent op vooruit, terwijl dat voor tweeverdieners veel hoger ligt. Dit is ook door de RMU, direct na het verschijnen van de Miljoenennota, genoemd.

Rekenvoorbeeld
Dit alles heeft geleid tot een rekenvoorbeeld, dat de moeite van het bestuderen waard is: Stel dat een eenverdiener 40.000 euro per jaar verdiend, dan betaalt hij daarover ruim 10.000 euro. Als hetzelfde bedrag van 40.000 euro wordt verdiend door tweeverdieners, dan betalen zi slechts 2.000 euro belasting. Op ongeveer modaal inkomensniveau blijkt de eenverdiener vijf keer zoveel belasting te betalen als de tweeverdiener. Dat is oneerlijk.

Motie Schalk
Vandaar dat politiek Den Haag daarop is ingesprongen. Met name de christelijke partijen, CDA, CU en SGP hebben daar een punt van gemaakt in de Tweede Kamer. De SGP-er Kees van der Staaij heeft een motie ingediend. Die motie werd in de Tweede Kamer verworpen. Maar als dezelfde partijen die de motie steunden in de Eerste Kamer ook voor een dergelijke motie zouden stemmen, dan zou deze wel aangenomen worden. Vandaar dat in de Eerste Kamer de Motie Schalk c.s. in ingediend.

Maatschappelijke thema’s
Het bijzonder in de motie is dat het bekende probleem van ongelijke behandeling van een- en tweeverdieners wordt aangepakt. Maar de redenen zijn breder genomen, en sluiten aan bij belangrijke maatschappelijke thema’s. In de motie wordt bijvoorbeeld gezegd dat de keuzevrijheid van burgers wordt belemmerd door de belastingdruk. Met andere woorden: je wordt bijna gedwongen om te besluiten om als gezin tweeverdiener te worden. Een ander belangrijk argument is dat de mantelzorg hierdoor wordt aangetast. Dat past niet in de participatiesamenleving waarin we steeds meer terecht komen.

Blijkbaar was de oneerlijkheid en de erbij gepresenteerde overwegingen genoeg voor veel partijen om met de motie in te stemmen. De motie werd ondersteund door: SGP, CU, CDA, PvdD, 50Plus, SP, PVV, OSF (Onafhankelijke Senaats Partij). Nu deze motie is aangenomen is het aan de regering om daarmee aan de slag te gaan. Bij de komende debatten over het Belastingplan komt dit ongetwijfeld terug.

Peter Schalk is raad van bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen