• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nederlandse bedrijven betalen steeds meer op tijd

21 JULI 2015

Volgens Graydon, een kredietinformatieverlener, was het betaalgedrag in het Nederlandse bedrijfsleven was nooit eerder zo goed als in het eerste kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de barometer betaalgedrag.

Gemiddeld werden facturen na 43,4 dagen betaald. Dat is het laagste cijfer sinds het begin van de metingen in 2002. De oorzaken van het verbeterde betaalgedrag zijn volgens Graydon de heropleving van het ondernemersvertrouwen en het toenemende belang van een goed credit management.

Volgens Frans van den Heuvel, specialist Research & Learning van Graydon heeft het betaalgedrag in de Nederlandse bedrijfswereld er ooit anders uit gezien. In het tweede kwartaal van 2009, in volle crisis dus, lag het aantal dagen voordat er betaald werd op bijna 48. In 2003 duurde het zelfs gemiddeld vaak 50 dagen of meer alvorens facturen voldaan werden.

Zakelijke dienstverlening betaalt het beste
Uit de barometer van Graydon blijkt dat de sector van de zakelijke dienstverlening het beste betaalt. Op de tweede plaats staat de sector land, tuin, bos en visserij en op de derde plaats IT & Telecom. De sectoren waar het minst snel betaald wordt, zijn de overheid en semi-overheid, de chemie en farmacie en de grafische en papiersector.

Volgens Graydon is de verbetering van het betaalgedrag een goede zaak voor de Nederlandse economie. Al waarschuwt van den Heuvel voor overdreven optimisme. “43 dagen wachten op je geld blijft in de meeste gevallen een stuk langer dan met de klant is overeengekomen. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het verlagen van het betaalgedrag essentieel is voor een financieel gezonde onderneming. Voldoende liquiditeiten blijven belangrijk voor een goede cashflow en dus voor investeringen in de toekomst.”

Bron: Graydon barometer betaalgedrag

Delen