• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Netwerkbijeenkomst ICT in het onderwijs

03 OKTOBER 2014

Op 24 september 2014 organiseerde de RMU sector Onderwijs GOLV een netwerkbijeenkomst rondom het thema ‘ICT in het onderwijs’. We waren te gast bij het FabLab van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Waarden
Dr. ir. S.M. (Steef) de Bruijn van het lectoraat ‘Nieuwe media in vorming en onderwijs’ Van Driestar Educatief hield een lezing over ‘Onderwijs van waarde: het belang van 1e -eeuwse attitude voor 21e-eeuwse vaardigheden’. De technologiesector en overheid dringen aan op 21e-eeuwse vaardigheden, maar de beschikbare programma’s zijn beperkt voor succes en welzijn. Ook is er een blinde vlek voor nadelen en risico’s van mediagebruik en leiden nieuwe media intrinsiek tot blikvernauwing. Daarnaast is er nauwelijks aandacht voor sociale vaardigheden.

De 1e-eeuwse attitude heeft wortels in de Bijbelse en Hellenistische cultuur en waarden. Het is gebaseerd op het traditionele Griekse concept van studie en beschaving, een diepe relatie tussen leraar en leerling en een leven lang leren (het discipelschap). Daarnaast is het toe te passen in alle lagen van onderwijs, van primair onderwijs tot pabo.

iXperiumLeren
Dr. M. (Marijke) Kral van het lectoraat ‘Leren met ICT’ van de HAN hield een lezing over ‘Leren lesgeven met ICT’. Met haar lectoraat wordt gewerkt aan ICT-rijke oplossingen te ontwikkelen door leraren, ICT-experts en de lerarenopleiding aan elkaar te verbinden. Op deze manier ontstaat een lespakket dat recht doet aan verschillen. iXperium speelt hierin een belangrijke rol. Het doel van iXperium is om te inspireren, experimenteren, ontwerpen en onderzoeken.

Na een rondleiding door iXperium vond de Algemene ledenvergadering van de RMU sector Onderwijs GOLV plaats.

Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst leest u in het volgende ledenmagazine RMUŸNU dat in oktober verschijnt.Delen