• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Niet staken | Hoe zat het ook alweer?

27 JUNI 2016

 

1. Staken is een drukmiddel


Werknemers en werkgevers staan tegen over elkaar omdat de werknemers bijvoorbeeld vinden dat de werkgever te weinig loon biedt. Door te gaan staken zetten ze de werkgever onder druk. Werknemers zijn vaak vertegenwoordigt bij een vakbond. De vakbonden roepen dan ook op tot staking.

2. Waar komt staken vandaan?


In Nederland zijn de zaken voor de meeste werknemers goed geregeld. Dat was vroeger wel anders. Arbeidsomstandigheden en lonen waren slecht. Arbeiders konden amper rondkomen en huisvesting was gebrekkig. Dat is de tijd geweest dat er vakbonden ontstonden. Vakbonden hebben naast minder mooie dingen ook voor flinke verbeteringen gezorgd in de werkomstandigheden van arbeiders.

3. Wat vindt de RMU van staken?


De RMU herkent zich vaak in standpunten van werknemers, maar doet zelf niet mee met stakingen. Maak werk van de vragen en problemen die er zijn en probeer elkaar te vinden in het gesprek. Staken is een stap te ver. De RMU zoekt liever naar dat wat werkgever en werknemer weer kan samenbinden.

4. Wat is er verkeerd aan staken?


Staken is het weigeren van aangeboden werk. Staken kun je zien als alle werk weigeren. Wie staakt stookt in de relatie tussen hem en de werkgever. Dat is geen Bijbels uitgangspunt waar trouw en inzet in de arbeidsrelatie voorop staan.
Staken leidt ook tot contractbreuk. De gezagsrelaties tussen werkgever en werknemer wordt verbroken. De werknemer weigert zijn werk te doen op de afgesproken voorwaarden. Dat is in strijd met de bepalingen van het arbeidscontract. Als je staakt ga je in tegen God en tegen je naaste in plaats van ze te dienen. Gaat staken vaak niet om ons eigen gewin en voordeel?
Als je niet werkt omdat je staakt, verdien je ook niet je eigen brood.
Staken zet vaak negatieve dingen in gang. Niet alleen tijdens de staking, maar ook daarna. Denk aan ongeregeldheden, intimidatie, vernielingen en ordeverstoringen. Ook na het staken is de onderlinge verhouding vaak verstoort tussen stakers en werkgever.

5. Zegt de Bijbel er nog meer over?


Staken is in strijd met de opdracht van God om te werken. We mogen woekeren met onze talenten en de aarde bouwen en bewaren. Wie staakt begraaft zijn talenten. In de Bijbel wordt op verschillende plekken gesproken over de roeping van elk mens om te werken.

6. Wat is het alternatief?


Probeer elkaar te overtuigen op basis van argumenten en niet op basis van dreigementen en harde acties. Dat is niet makkelijk en vraagt ook veel van beide partijen, maar het is niet onmogelijk. De RMU denkt graag mee over mogelijke oplossingen en zal altijd proberen partijen dichter bij elkaar te brengen. Het inschakelen van een mediator of een rondetafelgesprek zijn mooie mogelijkheden om het vertrouwen te herstellen.
Een staking lost niets op maar versterkt vaak de conflictsituatie. Overleg is de beste manier.

7. Is er een verschil met werkonderbrekingen?


Er is geen echt moreel verschil met staken. Het kan wel zijn dat uw werkgever er toestemming voor geeft, maar ook dan heeft u een eigen verantwoordelijkheid om mee te doen of niet.

Foto © Alejandro Quinones

Amanda Herrera de Gier
Amanda Herrera de Gier is medewerker Communicatie bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Amanda Herrera de Gier een mail: reageren@rmu.nu.
Delen