• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nieuw RMU-magazine: “Politieke onwil in aanpak belastingstelsel”

01 JUNI 2017

In het nieuwste nummer van het ledenmagazine RMU·NU staat de eenverdiener centraal. Hoogleraar Jos Teunissen ziet politieke onwil om het belastingstelsel aan te pakken: In een rechtstaat moet je zelf kunnen bepalen hoe je je leven inricht. Ook gaat Ankie Broekers – Knol in een interview in op haar rol als Eerste Kamervoorzitter: “De Eerste Kamer is niet zo politiek geworden, maar is dat altijd al geweest.” Daarnaast gaat dit RMU-magazine, dat donderdag 1 juni 2017 verschijnt, over de kabinetsformatie, mensen in de schulden en de toekomst van de cao.

De RMU interviewde Jos Teunissen, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, over de grote kloof tussen een- en tweeverdieners. Namens een kostwinnersechtpaar spande hij een rechtszaak aan, maar kreeg nul op request. “Als je een zaak hebt die niet past in het partijprogramma van D66, maak je niet veel kans. Ik zeg niet dat rechters in Nederland partijdig zijn, maar ze hebben natuurlijk wel een levensvisie. Dit is geen zaak waar geld mee te verdienen valt, maar het gaat me om het principe. In een rechtsstaat moet je zelf kunnen bepalen hoe je je leven inricht. Feitelijk is die vrijheid er in het huidige belastingstelsel niet. Als je je leven inricht zoals de staat dat wil, wordt je beloond. Doe je dat niet, dan wordt je financieel afgeknepen, in de hoop dat je het licht zult zien.” Het nieuwe kabinet moet het belastingstelsel leefvormneutraal maken, stelt Teunissen.

Ook vertelt Ankie Broekers – Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, in RMU·NU over haar werk. “Mijn drijfveer is dat ik het altijd enorm vervelend vind om mensen aan de kant te zien staan die klagen dat iets niet goed gaat. Als ik vind dat iets niet goed gaat, moet ik zelf maar gaan meedoen.” En over de toegenomen aandacht voor de Eerste Kamer: “De Eerste Kamer is niet zo politiek geworden, maar is dat altijd al geweest. Echter zijn de laatste jaren de schijnwerpers meer op de Eerste Kamer gericht.”

Eind april ontstond ophef toen Jumbo de cao-onderhandelingen met de vakbonden stopte en verder ging praten met de Ondernemingsraad (OR). De vakbeweging werd daarmee buiten spel geplaatst. Chris Baggerman, coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid van de RMU, schrijft over deze zorgelijke ontwikkeling en vraagt zich af welke kant dit op gaat. “Een cao heeft nog steeds toegevoegde waarde. Het creëert duidelijkheid en rust op de arbeidsmarkt en is een instrument om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen.”

Verder schrijft de RMU over mensen die in de schulden zitten. Vorige week maakte het Nibud bekend dat twee op de drie bedrijven te maken hebben met werknemers die in de schulden zitten. Dat kost werkgevers 13.000 euro per werknemers, berekenende Nibud. Marieke van de Beek, juridisch medewerker van de RMU, schrijft: “Er is geen pasklaar antwoord als je aan het eind van je portemonnee nog een stukje maand over hebt. Maar belangrijk is het erkennen dat je een financieel tekort hebt en er maatregelen nodig zijn.“

RMU·NU is het ledenmagazine van de RMU dat zes keer per jaar verschijnt en wordt verspreid onder de leden van de RMU. Het blad heeft een informatief en bezinnend karakter en brengt lezers op de hoogte van actualiteiten rondom arbeid en beroep.

De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) is een christelijke vakorganisatie voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen met ruim 17.000 leden. Jaarlijks behartigt de RMU bijna 6.000 zaken van leden en komt ze op voor maatschappelijke belangen.


Persvragen? Ga naar onze contactgegevens voor pers en media.

Delen