• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nieuwe cao basisonderwijs belangrijke stap

07 JUNI 2018

Vakorganisaties en werkgeversorganisatie PO-raad hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao in het primair onderwijs. Deze nieuwe cao zet een hele belangrijk stap in de salarisontwikkeling: een significante verbetering die alle leraren zullen gaan voelen. Het is prachtig dat na veel onrust een akkoord is bereikt waarin het beschikbaar gestelde geld door minister Slob merkbaar en zichtbaar wordt ingezet voor de positie van leraren.

De basisschaal voor leraren, schaal LA, wordt afgeschaft en omgezet in een nieuwe schaal L10. Om schaal LA is altijd veel te doen geweest: het startsalaris voor beginnende leraren was weliswaar goed te noemen, maar de verdere salarisgroei bleef zowel in tempo als in het eindsalaris ver achter bij andere schalen in het onderwijs. Daarbij werd dan vooral ook gekeken naar het verschil met de basisschaal voor leraren in het voortgezet onderwijs.

Beter salaris

Met de invoering van schaal L10 als basisschaal wordt een flinke stap gezet in het inlopen van dit verschil, en verbetert de salarispositie van leraren aanzienlijk. De salarissen in schaal L10 liggen tenminste op het niveau van de huidige schaal LB, de schaal waar leraren in het basisonderwijs in sommige situaties naar toe zouden kunnen groeien. Alle leraren gaan onverkort, met behoud dus van hun huidige trede in de schaal, over naar de nieuwe hogere loonschaal L10.

Extra nabetaling

Omdat voor deze nieuwe inschaling (die dus feitelijk neerkomt op een salarisverhoging) reeds budget vanaf januari 2018 beschikbaar was, ontvangen alle leraren in oktober 2018 een eenmalige nabetaling van salaris, die neerkomt op een bedrag ter grootte van ongeveer 42 procent van het bruto maandsalaris. Verder worden alle salarissen per 1 september 2018 nog eens met 2,5 procent verhoogd. En in oktober 2018 ontvangen alle werknemers een eenmalige uitkering van 750 euro bruto, naar rato van hun werktijdfactor en diensttijd over de periode van 1 januari tot en met 31 augustus.

Impuls voor lerarentekort

Al met al ontwikkelingen die zijn toe te juichen. Want eerlijk is eerlijk: de doorgroeimogelijkheden van leraren in het basisonderwijs zijn best wel beperkt, en de kans op salarisverbetering hing in de meeste gevallen direct samen met het beschikken over evidente leiderschapskwaliteiten. Nu worden de salarissen generiek verbeterd (de gemiddelde loonstijging komt in deze cao neer op zo’n 8,5 procent), waarmee ook de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep naar verwachting een nieuwe impuls zal krijgen. En dat is, gezien de tekorten aan leraren, hard nodig.

Niet genoeg?

In dit licht is het echt jammer dat de vakorganisaties hebben aangekondigd dat de geplande estafettestakingen gewoon doorgaan. De actiegroep PO-in-actie noemt de huidige cao zelfs een 'nood-cao' en wijst op de blijvende werkdruk in het primair onderwijs en het nog steeds bestaande verschil met de salariëring in het voorgezet onderwijs, die volgens de organisatie niet te rechtvaardigen zou zijn.

Ondanks dat ik best met een aantal zaken kan meevoelen, bekruipt me een vervelend gevoel ten aanzien van deze opstelling. De huidige cao laat zien waar een goed overleg in een goed overlegklimaat toe kan leiden. Daarbij komt dat een staking in het onderwijs niet zozeer een actie is die gericht is tegen de werkgevers, maar tegen de overheid die gelden ter beschikking moet stellen. Ik zou zeggen: dat vecht je toch niet uit over de rug van leerlingen en ouders?

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen