• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nieuwe plannen voor arbeidsmarkt

08 NOVEMBER 2018

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft woensdag 8 november 2018 zijn hervormingsplannen voor de arbeidsmarkt gepresenteerd. De RMU vindt het makkelijker kunnen ontslaan van werknemers geen goede oplossing om vast personeel weer aantrekkelijk te maken voor werkgevers, maar pleit er voor om de loondoorbetalingsplicht bij zieke werknemers terug te brengen naar zes maanden.

Het kabinet wil ontslag makkelijker maken door een cumulatieve ontslaggrond toe te voegen. Een optelsom van ontslagredenen kan straks voldoende zijn voor ontslag, terwijl die redenen nu op zichzelf twijfelachtig of onvoldoende kunnen zijn.

Geen oplossing

De RMU wijst deze versoepeling van het ontslagrecht af, omdat dit het werkelijke probleem niet oplost. Namelijk dat werkgevers steeds vaker de voorkeur geven aan flexwerkers, omdat vaste krachten meer risico’s en kosten met zich mee brengen. Flexwerkers hebben zo nauwelijks perspectief op een zeker inkomen.

Dat een vast contract op dit moment veel meer rechtsbescherming geeft dan een flexibel contract, is de hobbel voor werkgevers om mensen een vaste baan te bieden. Daarom moeten we dit verschil verkleinen. Anders gezegd: vast moet minder vast en flex moet minder flexibel worden.

Het makkelijker kunnen ontslaan van werknemers is dan geen goede richting. En nu ook de ontslagvergoeding lager wordt dan vroeger, zijn de werknemers op alle fronten slechter af. Ook het voorstel voor een proeftijd van vijf maanden is een slechte regeling: dit is gewoon een nieuw tijdelijk contract, zeer vatbaar voor misbruik.

Als we echt duurzame arbeidsrelaties willen, dan kiezen we ook voor een evenwichtig en zorgvuldig ontslagrecht. En gaan we dat zeker niet zomaar weer even aanpassen.

Beter alternatief

Wat wel helpt, is het kabinetsvoorstel om drie tijdelijke opeenvolgende contracten in drie jaar mogelijk de maken. Een langere periode voor tijdelijke contracten geeft meer ruimte voor de werkgever.

Daarnaast roept de RMU minister Koolmees op om het aannemen van personeel aantrekkelijker te maken door de loondoorbetalingsplicht bij ziekte terug te brengen tot zes maanden en deze in te stellen voor zowel vaste als flexibele contracten. Voor de werknemers die langer dan zes maanden arbeidsongeschikt zijn, moeten we een publiek gefinancierde uitkering van maximaal 18 maanden organiseren die uitbetaald wordt door het UWV. Dus zowel mensen in vaste dienst, als flex- en uitzendkrachten maar ook zzp’ers dienen hier financieel aan bij te dragen en kunnen bij arbeidsongeschiktheid een beroep doen op deze basisverzekering.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen