• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nieuwe zomerschool

14 MAART 2016

Ook in 2016 organiseren Driestar hogeschool, Erdee Media Groep en de RMU vanuit Panel Presentie een zomerschool voor hoger opgeleide christenen tot 35 jaar. Het doel van de week is vorming en toerusting om als christen in onze maatschappij te staan.

Het panel wil urgentiebesef voor maatschappelijk weerbaarheid en betrokkenheid bij jonge christelijke professionals vergroten. Deelnemers van de zomerschool leren vanuit een christelijk wereldbeeld ontwikkelingen te duiden in de hoop en verwachting dat dit hen helpt als jonge, toegeruste christenen op een verantwoordelijke wijze hun plaats in de samenleving in te nemen. Het programma bestaat uit lezingen en culturele activiteiten, waarbij nadrukkelijk ruimte is voor ontmoeting en (persoonlijke) bezinning. Een persoonlijke leerlijn loopt als een rode draad door het programma.

Ik heb genoten van de zomerschool. De docenten en sprekers zijn echt identificatiefiguren. Ze lieten in woord en daad zien hoe je als christen in deze samenleving kunt staan. Het helpt mij om te bedenken: waar zou ik over twintig jaar willen staan? Het was ook erg mooi dat er kunst en cultuur opgenomen was in het programma; een welkome afwisseling tussen de vele theorie.
Frank van Leersum, deelnemer 2015

Intellectuele uitdaging en geestelijke vorming. Door onderlinge verbondenheid onder deelnemers levert de zomerschool blijvende contacten op. Een vormende (zelf)leiderschap-toerustingsweek voor wie bereid is om als christen zijn verantwoordelijkheid te nemen in kerk en samenleving.
Steven Middelkoop, deelnemer 2014

Inschrijven voor de zomerschool bij Driestar educatief is nu mogelijk! In 2016 wordt de zomerschool van 22 tot 26 augustus in Gouda gehouden. Kosten voor deelname zijn € 250 voor werkenden en € 125 voor studenten, inclusief overnachting in de studentenhuisvesting en maaltijden in het restaurant.

Voor meer informatie en aanmelding: www.driestar-educatief.nl/zomerschool. 

Delen