• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Nieuwjaarsgroet

05 JANUARI 2017

Aan het begin van dit jaar 2017, willen wij aan alle medewerkers in de zorg- en welzijnssector onze waardering schrijven voor al jullie inzet. Werken in de zorg vraagt veel, zowel van hoofd, hart als handen. Werken in de zorg doe je met grote betrokkenheid op hen die zorg nodig hebben. Dat maken jullie als medewerkers in de zorg allemaal waar.

In een tijd waarin het recht op zelfbeschikking steeds meer de norm wordt, is ons geluid steeds meer nodig. Als bestuur willen wij jullie graag steunen en toerusten om als christen je werk te kunnen doen. Onder biddend opzien om de zegen van de Heere. En met de troost te weten dat Hij alles in Zijn hand heeft.

Alle goeds voor dit jaar toegewenst. 

Het bestuur RMU sector Gezondheidszorg & Welzijn

Delen